Rozważając sprzedaż swojego biznesu, jedną z najważniejszych decyzji, jaką podejmiesz, jest z kim współpracować jako doradcą ds. fuzji i przejęć i jak dopasować swoje interesy do interesów bankierów inwestycyjnych.

Opłaty bankowości inwestycyjnej i ich struktura w znacznym stopniu wpływają na to, ile pieniędzy zostanie Ci przekazane po zakończeniu transakcji. W tym artykule omówimy różne rodzaje opłat pobieranych przez doradców ds. fuzji i przejęć oraz sposoby zapewnienia najlepszych wyników dla Twojej firmy.

Doradcy ds. fuzji i przejęć pobierają zazwyczaj dwa rodzaje opłat: retainery oraz opłaty za sukces. Retainer to płaska opłata, płacona z góry, niezależnie od tego, czy transakcja zakończy się sukcesem, czy nie. Opłaty za sukces są zwykle uzgadniane jako procent ostatecznej ceny sprzedaży i są wypłacane tylko wtedy, gdy transakcja zakończy się sukcesem.

Porównanie Retainer fee i success fee

Retainer jako część wynagrodzenia za fuzje i przejęcia

Projekty doradcze w zakresie fuzji i przejęć wymagają zazwyczaj dużej koordynacji i komunikacji pomiędzy zaangażowanymi stronami. Aby zapewnić podjęcie wszystkich niezbędnych kroków, doradcy ds. fuzji i przejęć zazwyczaj pobierają opłatę retencyjną.

Opłata ta jest zazwyczaj uiszczana miesięcznie i pozwala doradcy M&A na przydzielenie zasobów niezbędnych do właściwego zarządzania projektem. Opłaty retencyjne istnieją również po to, aby zapewnić doradcy fuzji i przejęć pewne zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby projekt został niespodziewanie opóźniony lub odwołany.

Opłata będzie się różniła w zależności od wielkości i złożoności transakcji. Opłata retencyjna służy do pokrycia kosztów czasu oraz wiedzy doradcy i jest zazwyczaj bezzwrotna. Opłaty retencyjne są istotną częścią transakcji fuzji i przejęć, pomagają one zapewnić zaangażowanie obu stron w finalizację transakcji.

Od czasu do czasu można spotkać doradców ds. fuzji i przejęć, którzy nie pobierają stałych opłat za doradztwo. Może to przemawiać do Ciebie jako właściciela firmy. Niemniej jednak, aby bank inwestycyjny świadczył usługi na poziomie odpowiednim dla typowego procesu sprzedaży, należy liczyć się z pewnymi kosztami wstępnymi. W ostatecznym rozrachunku jest to sytuacja korzystna dla obu stron, ponieważ obie pokazują swoje zaangażowanie we współpracę.

Opłaty za kamienie milowe jako substytut opłat retencyjnych

Niektóre banki inwestycyjne mogą zaoferować zastąpienie opłat retencyjnych opłatami za kamienie milowe.

Tego typu opłaty polegają na płatnościach dokonywanych po osiągnięciu pewnych etapów procesu sprzedaży. Przykładowo, opłata milowa może zostać uiszczona po podpisaniu umowy LOI, zakończeniu due diligence lub po dostarczeniu projektu umowy sprzedaży.

Opłaty milowe mogą być pomocnym sposobem na dostosowanie motywacji zespołu doradczego do celów klienta. Stanowią one również sposób na ustrukturyzowanie projektu tak, aby można było mierzyć postępy.

Należy jednak dokładnie rozważyć odpowiednią strukturę opłat, zanim się na nią zgodzimy. Upewnij się, że rozumiesz, jakich wyników oczekuje się na każdym etapie i że opłata jest współmierna do wagi tych wyników. W przeciwnym razie może się okazać, że płacimy za coś, co nie wnosi wiele do projektu M&A.

Opłaty za fuzje i przejęcia: Modele Retainer i Milestone

Success fee - czego się spodziewać?

Success fee jest największym źródłem wynagrodzenia dla bankierów inwestycyjnych i zazwyczaj stanowi większość ich dochodów. Opłata ta jest zazwyczaj procent od całkowitej wartości transakcji i jest wypłacany tylko wtedy, gdy transakcja zostanie sfinalizowana.

Projekty M&A mogą być bardzo złożone i często wiążą się z dużym ryzykiem finansowym dla banku inwestycyjnego. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, firma M&A nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za swoją pracę. W związku z tym, firmy zajmujące się fuzjami i przejęciami zazwyczaj przyjmują tylko takie transakcje, które ich zdaniem mają duże szanse powodzenia lub oferują bardzo wysokie wynagrodzenie w przypadku zamknięcia transakcji.

Wysokość success fee różni się w zależności od doradcy, ale zazwyczaj wynosi kilka procent całkowitej wartości transakcji lub wartości przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach doradcy fuzji i przejęć odliczają swoje wynagrodzenie od wynagrodzenia za sukces. Należy być tego świadomym podczas negocjowania struktury opłat, ponieważ może to znacząco wpłynąć na to, ile pieniędzy ostatecznie zapłacimy doradcy.

Wielu doradców będzie też oczekiwać minimalnego poziomu success fee, niezależnie od wyniku transakcji.

Struktura opłat za sukces — jak zmaksymalizować swoje zyski

Success fee, które wzrasta powyżej pewnego progu wyceny przedsiębiorstwa mają wiele sensu z punktu widzenia maksymalizacji wartości. Doradcy ds. fuzji i przejęć otrzymują zazwyczaj niższy procent ceny sprzedaży, jeśli wycena jest poniżej tego progu, a wyższy, jeśli jest powyżej. To motywuje doradców ds. fuzji i przejęć do uzyskania jak najlepszej ceny za Twoją firmę, ponieważ zarobią oni znacznie więcej pieniędzy, jeśli uda im się wynegocjować wyższą cenę sprzedaży.

Success fee za pozyskanie kapitału

Opłaty za sukces fuzji i przejęć różnią się od opłat za pozyskanie kapitału. Opłata ta jest zwykle oparta na procencie od pozyskanego kapitału i może się różnić w zależności od złożoności procesu pozyskiwania kapitału i jego wysokości.

Pozostałe opłaty za fuzje i przejęcia

Poza opłatami dla doradców fuzji i przejęć, najprawdopodobniej poniesiesz również opłaty dla innych firm świadczących usługi profesjonalne: doradców prawnych, doradców podatkowych i księgowych. Opłaty te mogą się szybko zsumować, więc ważne jest, aby być ich świadomym z wyprzedzeniem. W przeciwieństwie do opłat dla doradców fuzji i przejęć, rzadko są one warunkowe. Prawnicy zazwyczaj pobierają opłaty za godzinę, z limitem. Doradcy podatkowi również mogą pobierać opłaty za godzinę lub mieć ustaloną cenę. Księgowi zazwyczaj mają ustalony budżet lub pobierają opłaty za godzinę. Opłaty za usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć różnią się w zależności od wielkości i złożoności transakcji, dlatego ważne jest, aby wcześniej uzyskać szacunkowe dane od swoich doradców i konsultantów.

Zaangażowanie bankiera inwestycyjnego

Zatrudniając bankiera inwestycyjnego, możesz być skłonny do negocjowania jak najniższych opłat. Jednak może to nie być w naszym najlepszym interesie. Bankierzy inwestycyjni z doświadczeniem niszowym lub silnymi relacjami z najbardziej prawdopodobnymi nabywcami mogą dodać wartość do Twojego biznesu. Mogą pomóc uzyskać wyższą cenę za firmę i sprzedać ją szybciej. Opłata za sukces jest zwykle procentem ceny sprzedaży, więc nadal wyjdziemy na plus, nawet jeśli zapłacimy wyższą opłatę.

Zatrudniając doradcę ds. fuzji i przejęć, należy wziąć pod uwagę jego doświadczenie, wskaźnik sukcesu, chęć doprowadzenia transakcji do końca. jak również opłaty i wybrać ten, który najprawdopodobniej przyniesie Ci najlepsze efekty.

Zastanawiasz się nad sprzedażą swojej firmy?

Dowiedz się, jak Aventis pomaga w skutecznej sprzedaży firmy

Zrozumienie struktury wynagrodzeń doradców ds. fuzji i przejęć jest ważnym elementem, dzięki któremu możesz być pewien, że uzyskasz najlepszy możliwy wynik dla swojej firmy. Dostosowując interesy doradcy ds. fuzji i przejęć do swoich, można upewnić się, że proces sprzedaży przebiegnie sprawnie i pomyślnie.

Struktury opłat dla doradców fuzji i przejęć mogą wydawać się skomplikowane, ale zrozumienie podstaw pomoże Ci upewnić się, że uzyskujesz najlepszy możliwy rezultat dla swojej firmy. Jeśli planujesz sprzedaż firmy, masz pytania dotyczące opłat za usługi doradców ds. fuzji i przejęć lub chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci w sprzedaży firmy, skontaktować się z nami.

. Chętnie odpowiemy na każde z Twoich pytań.