Mnożniki wyceny są istotną metryką do rozważenia, jeśli jesteś właścicielem firmy informatycznej i myślisz o strategii wyjścia.

Firmy świadczące usługi IT mają zazwyczaj wyższe mnożniki wyceny niż inne przedsiębiorstwa, ponieważ posiadają unikalną wiedzę techniczną i działają w rozwijającej się branży. W rezultacie, firmy te często osiągają wysoką cenę przy sprzedaży.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie firmy informatyczne są takie same. Czynniki takie jak wielkość, potencjał wzrostu i rentowność wpływają na wycenę, którą potencjalni nabywcy są skłonni zapłacić. W związku z tym ważne jest, aby zrozumieć, co decyduje o mnożnikach wyceny firm IT - mając wystarczająco dużo czasu, można zoptymalizować krytyczne wskaźniki swojej firmy, aby poprawić wyceny wyjściowe.

W tym artykule przyglądamy się wycenom w transakcjach M&A, aby zrozumieć istotne zmiany i trendy w wycenach usług IT.


Nasza analiza rynku prywatnego opiera się na bazie ponad 6 400 transakcji M&A zrealizowanych w okresie od stycznia 2015 do sierpnia 2022 roku. Spośród nich blisko 500 ma ujawnione mnożniki wyceny, takie jak EV/Revenue czy EV/EBITDA.

Skupiliśmy się na zmianach tych mnożników w ciągu ostatnich 7 lat oraz na dwóch najważniejszych czynnikach wpływających na wyceny spółek technologicznych - ich wielkości i geografii.

Firmy w naszej próbce to głównie firmy świadczące usługi IT, twórcy oprogramowania, Managed Services Providers, integratorzy systemów i inne firmy świadczące usługi profesjonalne.

Mnożniki EV/EBITDA vs EV/Revenue dla usług IT

Najczęściej stosowaną metodą wyceny przy analizie spółek z branży IT jest mnożnik EV/EBITDAponieważ spółki te nie wymagają znaczących inwestycji z góry i oczekuje się, że będą generować dodatnie przepływy pieniężne.

Mnożnik przychodów jest czasem stosowany w roli pomocniczej, np. gdy firma z jakiegoś powodu nie ma znormalizowanego poziomu zysku.zysku.

Mnożniki wyceny dla firm świadczących usługi IT

Średnie mnożniki EV/EBITDA dla firm z branży IT

Wśród 280 transakcji w naszej próbie, dla których dostępny był mnożnik EV/EBITDA, mediana EV/EBITDA wyniosła 10,9x. Ta liczba był dość stabilny w ciągu ostatnich 7 lat - nie spadła poniżej 10x, a najwyższą wartością było 12,5x.

Pierwszy kwartyl pokazuje, że istnieje znacząca grupa szczególnie wysoko wycenianych firm, osiągających ponad 15x EBITDA. Powodem może być silny zespół zarządzający, duży udział przychodów powtarzalnych lub solidne doświadczenie w niszowej technologii. Zdarza się, że firma usługowa ma dodatkowo biznes SaaS, czego skutkiem jest wycena firmy jako sumy dwóch „oddzielnych” biznesów.

Wartość rynkowa firmy w dużym stopniu zależy od następujących metryk: wzrost przychodów, marża EBITDA, przychody powtarzalne, churn klientów, rotacja pracowników i koncentracja klientów.

Wskaźnik EV/EBITDA dla spółek z branży IT Services

Średnie mnożniki EV/Revenue dla firm świadczących usługi IT

Choć rzadko stosowane w przypadku firm z branży IT, mnożniki przychodów mogą być przydatną metodą wyceny, ponieważ są częściej ujawniane w transakcjach prywatnych - w naszej próbie było ich 466.

W ciągu ostatnich 7 lat, mnożniki przychodów pozostały na stabilnym poziomie około 1,2-1,3x przychodów, przy czym najlepiej radzące sobie spółki z pierwszego kwartyla wyceniane są powyżej 2,5x.

Mediana wskaźnika EV/Revenue na poziomie 1,3x i EV/EBITDA na poziomie 10,9x oznacza marżę 12%, podobnie jak u większości notowanych na giełdzie firm świadczących usługi profesjonalne.

Wielokrotność EV/Revenue dla firm z branży IT Services

Wskaźniki dla branży usług IT w czasie

W przeciwieństwie do rynków publicznych, wyceny w prywatnych transakcjach dotyczących usług IT były niezwykle stabilne. Zmiany mnożników EV/EBITDA w ciągu kilku kolejnych lat były znikome, a nawet wartości z pierwszego i trzeciego kwartyla prawie się nie zmieniały.

Mnożniki EV/Revenue zachowywały się podobnie, z wyjątkiem wzrostu w 2021 roku (z poprzedniego poziomu 1,0-1,5x do 2,0x), bardziej zgodnego z rynkami publicznymi i mnożnikami wycen dla spółek software'owych.

Skok nie był tak silny jak na rynkach publicznych, gdzie roczny wzrost średniego mnożnika przychodów przekroczył 100%. Niemniej jednak w 2020 i 2021 roku była duża różnica w mnożnikach przychodów: +0,8x, czyli 66%. Wyraźnie wzrosły również wyceny w 1 i 3 kwartylu.

Jednym z ważnych czynników jest wzrost aktywności na rynku private equity. Z 6 400 transakcji od 2015 roku ponad 25% zostało zamkniętych przez inwestorow z branży PE/VC. Na przykład na początku 2022 roku Inetum SA zostało przejęte przez Bain Capital i Renaissance Partners za ponad 2 Mld $, a w 2021 roku Carlyle Group kupiło Hexaware Technologies za 3 Mld $.

Jednak nie tylko mega transakcje interesują inwestorów finansowych; wielu nabywców z tej kategorii poszukuje mniejszych spółek - mediana wielkości transakcji PE/VC w naszej próbie wynosi $226M, przy czym 25% nie przekracza $40M.

Wpływ wielkości na mnożniki wyceny

Wielkość firmy jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wycenie firmy świadczącej usługi IT. Pomimo tego, że duże i małe profesjonalne firmy usługowe mają zazwyczaj bardzo podobny model biznesowy, ich mnożniki wyceny znacznie się różnią.

Wyceny małe firmy (poniżej $5M wielkości transakcji) są więc znacznie niższe - w naszej próbie 0,7x przychody i 6,2x EBITDA, natomiast liczby dla transakcji pomiędzy $50M a $100M są dwukrotnie wyższe.

Wycena usług IT w zależności od wielkości transakcji

Zazwyczaj im większy jest biznes usług profesjonalnych, tym mniej ryzykowny. Duże firmy są w stanie obsłużyć większych klientów korporacyjnych, dostarczając pracowników lub oprogramowanie dla dużych projektów. Zarówno procesy rozwojowe, jak i kadrowe są bardziej zaawansowane. Baza klientów jest bardziej zróżnicowana, więc utrata dużego klienta nie wpływa znacząco na przychody.

Zespół, jedna z kluczowych wartości niematerialnych firmy, jest mniej narażony na negatywne skutki odejścia kluczowych osób.

Ponadto, potencjalni nabywcy mają zazwyczaj określony mandat inwestycyjny. Inwestorzy private equity zazwyczaj mają określony minimalny przychód/wielkość transakcji, więc konkurencja o większe transakcje jest większa. Jednocześnie inwestorzy strategiczni potrzebują połączenia wartości transakcji i wpływu na ich działalność, aby transakcja była warta ich uwagi.

Wpływ geografii na mnożnik wyceny

Lokalizacja siedziby firmy nie pozostaje bez znaczenia dla jej ceny.

Z naszego przeglądu wynika, że Firmy europejskie, azjatyckie i amerykańskie mają podobne wyceny pod względem EV/EBITDA. Różnica jest znaczna, gdy weźmiemy pod uwagę resztę świata, gdyż spółki spoza tych regionów były wyceniane znacznie niżej (7,3x vs. 10-12x). Niektóre z przyczyn to mniejsza liczba inwestorów na tych rynkach oraz trudności w internacjonalizacji lub pozyskiwaniu klientów z krajów rozwiniętych. Dyskontem do wycen jest również ryzyko polityczne rynków wschodzących.

Wycena usług IT w zależności od regionu

Oczywiście Ameryka Północna jest miejscem, gdzie dochodzi do najbardziej znaczących transakcji - mediana wielkości transakcji wynosi $75M w porównaniu do do $38M dla całej próby. Stany Zjednoczone to dominujący rynek z historycznie silnym sektorem technologicznym i największym na świecie zainteresowaniem inwestorów. Jednym zastrzeżeniem jest to, że wiele firm jest zarejestrowanych tylko w USA i ma tam biuro sprzedaży, podczas gdy większość dostaw odbywa się na rynkach wschodzących.

Azja okazała się miejscem o najwyższych mnożnikach - nieznacznie przekraczających te z Ameryki Północnej. Jednym ze źródeł przeceny mogą być duże inwestycje w technologie, przede wszystkim w Chinach, oraz nastawienie na inwestowanie w krajowe przedsięwzięcia.

Jak wycenić firmę świadczącą usługi IT

Usługi IT to rozdrobniona branża z dużą różnorodnością: mniejsze firmy konkurują o klientów i talenty z wielomiliardowymi graczami. Niektóre firmy wykorzystują szeroki stos technologii, podczas gdy inne skupiają się na integracji oprogramowania jednego dostawcy.

Cała ta różnorodność sprawia, że trudno jest określić dokładny mnożnik dla "mediany" firm świadczących usługi IT. Możemy jednak obserwować, jak wyceny zmieniają się w czasie oraz jak wielkość i lokalizacja wpływają na mnożniki wyceny.

Jeśli zastanawiasz się nad sprzedażą swojej firmy, nie wahaj się skontaktować z nami, aby omówić potencjalne rezultaty.

O Aventis Advisors

Aventis Advisors jest firmą doradczą w zakresie fuzji i przejęć, koncentrującą się na firmach technologicznych i rozwojowych. Wierzymy, że świat byłby lepszy, gdyby było mniej (ale lepszej jakości) transakcji fuzji i przejęć dokonywanych w odpowiednim momencie dla firmy i jej właścicieli. Naszym celem jest dostarczanie uczciwych, opartych na wnikliwej analizie porad, jasno przedstawiających wszystkie opcje dla naszych klientów - w tym także tę, która zakłada utrzymanie status quo.

Skontaktuj się z nami aby omówić, ile może być warta Twoja firma i jak wygląda ten proces.

Zapisz się do naszego newslettera poniżej, aby być na bieżąco z trendami wyceny.