Decyzja o sprzedaży swojej firmy nigdy nie jest łatwa. Budowanie własnego biznesu wymaga lat ciężkiej pracy, a co najważniejsze — kultury i zespołu ludzi, którzy podzielają Twoje wartości.

Jeśli współpracujesz z kadrą zarządzającą od wielu lat, możesz mieć wrażenie, że wiesz, czego się po nich spodziewać. Proces M&A to jednak czas intensywnej pracy i głębokich zmian w każdej organizacji. W takich okolicznościach dobrze jest zrozumieć, co dzieje się z psychiką Twoich menedżerów i jak utrzymać ich motywację przez całą drogę do zamknięcia transakcji. 

Proces sprzedaży może być rozpraszający i zakłócający dla kierownictwa

Niezależnie od tego, czy opuścisz firmę po przejęciu, czy w niej pozostaniesz, zespół będzie nadal pracował dla firmy. Dla nich fuzja i przejęcie nie jest końcem podróży, ale nowym etapem. W tym miejscu mogą pojawić się problemy, ponieważ Twoje interesy w procesie sprzedaży mogą nie pokrywać się z interesami zespołu wykonawczego.

Podczas gdy właściciele mogą koncentrować się głównie na uzyskaniu najwyższej wyceny, wyzwania dla kadry zarządzającej są zazwyczaj inne. Mogą być zaniepokojeni: planami firmy przejmującej wobec przedsiębiorstwa, działaniami restrukturyzacyjnymi, zmianami w wynagrodzeniach, procesem integracji lub innymi działaniami, które mogą wpłynąć na ich karierę po zamknięciu transakcji.

Proces fuzji i przejęć zabiera również dużo czasu kierownictwu, odciągając ich od codziennej pracy i utrudniając realizację bieżących celów biznesowych. 

Jednocześnie niepewność związana ze zmianą właściciela może być również czynnikiem zakłócającym.

Włączenie zespołu w proces fuzji i przejęć

Każda dobrze prosperująca firma wie, że jasna i spójna komunikacja ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku tak delikatnych tematów jak fuzje i przejęcia (M&A).

Aby zapewnić sprawny proces fuzji i przejęć, należy upewnić się, że nasze cele są zbieżne z celami naszego zespołu. Upewniając się, że wszyscy od samego początku rozumieją proces i wiedzą, jakie są jego cele, można uniknąć wszelkich nieporozumień, które mogłyby zagrozić procesowi transakcji.

Zbieżne cele pomogą stworzyć poczucie wspólnej misji wśród pracowników, co zwiększy prawdopodobieństwo, że proces fuzji i przejęć przebiegnie bezproblemowo. Ostatecznie, chociaż istnieje wiele czynników, które należy rozważyć podczas fuzji i przejęć, dostosowanie swoich celów do celów zespołu jest kluczowe dla zapewnienia udanego wyniku.

Zamiast tylko eliminować czynniki zakłócające pracę zespołu w procesie sprzedaży, pożądane jest, aby stali się oni podekscytowani transakcją. Nowy właściciel może wnieść do firmy wiele pozytywnych zmian i nowych możliwości: świeże spojrzenie na rozwój, dostęp do finansowania i różne rodzaje synergii.

Aby przekonać zespół do siebie, należy zaszczepić w nim poczucie komfortu, zapewniając, że zachowają oni swoją pracę, która jest kluczowa dla ciągłości działania firmy docelowej. Idealnie byłoby, gdyby proces fuzji i przejęć stał się okazją do rozwoju dla kadry zarządzającej, w którym to procesie ich role i kariera ulegną poprawie i będą się rozwijać w nowym układzie.

Wdrożenie finansowego planu motywacyjnego w celu wyrównania interesów

Popularną metodą na zrównanie interesów zespołu z interesami założycieli firmy jest wdrożenie finansowych systemów motywacyjnych. Istnieje kilka wariantów, które można wybrać:

Plan własności akcji pracowniczych (ang. ESOP)

Employee Stock Ownership Plan, lub ESOP, jest planem świadczeń pracowniczych, w którym kluczowi pracownicy firmy mogą być uprawnieni do akcji w firmie jako dodatek do wynagrodzenia podstawowego.

W takim planie pracodawca może zapewnić pracownikowi opcje zakupu akcji firmy. Jednakże możliwe jest również ustalenie celów dla obecnych pracowników i nagradzanie ich akcjami, gdy cele te zostaną osiągnięte, co czyni ESOP doskonałą opcją dla skutecznego zarządzania wydajnością i zatrzymania pracowników. ESOP są pomocne w zmotywowaniu zespołu na zamknięciu transakcji: gdy transakcja M&A jest pomyślnie zakończona, pracownicy mogą spieniężyć akcje razem z założycielem firmy.

Chociaż ESOP-y są świetnym sposobem na motywowanie pracowników, a dokładniej na wyrównanie interesów w procesie sprzedaży, plany te działają najlepiej w długim okresie. Są one optymalne dla firm wspieranych przez Private Equity i VC. Idealnie, dotacje kapitałowe byłyby ustalone kilka lat przed ewentualnym procesem sprzedaży, co pozwala pracownikom na uzyskanie opcji na zakup akcji. Jednocześnie ESOP może oznaczać znaczne obciążenie administracyjne dla firmy.

Bonusy

Wdrożenie systemu bonusowego może być dobrym bodźcem w transakcji fuzji i przejęć jako opcja krótkoterminowa. Pracownikom zaangażowanym w proces można zaoferować premię pieniężną. Nie tylko zrekompensuje im to dodatkowy wysiłek związany z pracą w godzinach nadliczbowych i wykonywaniem zadań spoza ich normalnej, codziennej pracy, ale także pomoże im skupić się na przeprowadzeniu transakcji.

Chociaż system premii pieniężnych może być łatwiejszy do wdrożenia w perspektywie krótkoterminowej, trudniejsze może być ustalenie kryteriów otrzymywania tych premii i różnicowanie pracowników, co może prowadzić do mniej sprawiedliwego systemu motywacyjnego. Ponadto należy wziąć pod uwagę różne traktowanie premii pieniężnych pod względem podatkowym w poszczególnych krajach.

Wynagrodzenie pieniężne (procent wartości transakcji)

Wreszcie, istnieje możliwość podzielenia się z zespołem procentem wartości transakcji. Dzieląc się swoimi wpływami z transakcji, nie tylko motywujesz swój zespół do skupienia się na doprowadzeniu transakcji do końca, ale także koncentrujesz ich uwagę na zwiększenie wartości transakcji.

Mimo że opcja wynagrodzenia gotówkowego jest łatwa do wdrożenia i ma podobne zalety co ESOP, tylko bez skomplikowanych procedur, nie jest pozbawiona wad. Na przykład, wielkość transakcji i implikowana odpowiedzialność mogą być czynnikami rozpraszającymi kierownictwo.

Dokonywanie najlepszych transakcji

Przewidywanie, jak pracownicy zachowają się w nowej sytuacji, pozostaje wyzwaniem, nawet jeśli znamy kierownictwo od lat i całkowicie mu ufamy. Dlatego istotne jest stworzenie środowiska, w którym zespół nie tylko zaakceptuje fuzję i przejęcie, ale będzie podekscytowany możliwością zaangażowania się i ciężką pracą, aby dokonać jak najlepszej transakcji.

Myślisz o sprzedaży swojej firmy lub chciałbyś uzyskać pomoc w przygotowaniu się do nadchodzącej transakcji? W Aventis wiemy, że transakcja to coś więcej niż tylko wymiana pieniędzy. Jako niezależni bankierzy inwestycyjni, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia najlepszego doradztwa, mając na uwadze najlepsze interesy naszych klientów. Aby skontaktować się z naszymi doradcami, kliknij tutaj.