Opis obrazu

EIP Dynamics
- przejęty przez -
Cyfrowy umysł

Szczegóły transakcji:

Sektor:

Usługi IT

Rodzaj transakcji:

Doradztwo dla kupujących

Rok:

2023

Eksperci:

Marcin Majewski, Filip Drazdou

W strategicznym posunięciu, które stanowi kamień milowy w dziedzinie transformacji cyfrowej i integracji Microsoft Dynamics, Digital Mind AS, wiodący specjalista w zakresie digitalizacji procesów biznesowych w krajach bałtyckich, ogłosił nabycie 100% udziałów w EIP Dynamics Sp. z o.o., czołowym dostawcy rozwiązań Microsoft Enterprise Resource Planning (ERP) w Polsce. Aventis Advisors odegrał kluczową rolę w ułatwieniu tej transformacyjnej transakcji, doradzając kupującemu przy tej strategicznej inwestycji.

Doświadczenie

Digital Mind, założona w 2005 roku, jest kluczowym graczem w dostarczaniu dostosowanych do potrzeb rozwiązań aplikacji biznesowych dla organizacji z różnych sektorów. Koncentrując się na planowaniu zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzaniu treścią przedsiębiorstwa (ECM) i inteligentnej automatyzacji procesów, firma zbudowała silną reputację doskonałości. Przejęcie EIP Dynamics, renomowanego dostawcy rozwiązań technologicznych Microsoft Dynamics, ma na celu uczynienie z Digital Mind regionalnego lidera w dziedzinie aplikacji biznesowych Microsoft.

EIP Dynamics, wcześniej należąca do EIP S.A., wyróżnia się zaangażowaniem w innowacyjność i doskonałość. Specjalizująca się we wdrożeniach Microsoft Dynamics dla konkretnych branż, firma ma międzynarodowy zasięg, obsługując klientów w całej Europie.

Oczekuje się, że przejęcie znacznie zwiększy możliwości Digital Mind w zakresie dostarczania usług, umożliwiając zespołom transgranicznym obsługę klientów o złożonych potrzebach w zakresie cyfryzacji.

Szczegóły transakcji

Strategiczna wizja przejęcia

Przejęcie pozycjonuje Digital Mind jako skalowalną platformę do dalszych przejęć biznesowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Firma dąży do umocnienia swojej pozycji jako wiodącego specjalisty Microsoft Dynamics w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z prognozowanymi skonsolidowanymi przychodami na 2023 r. sięgającymi 24 mln euro i zespołem przekraczającym 300 specjalistów.

Rinalds Sluckis, CEO Digital Mind, wyraził swój entuzjazm, stwierdzając, że przejęcie jest historycznym kamieniem milowym dla firmy. Podkreślił zbieżność wiedzy specjalistycznej między Digital Mind i EIP Dynamics, podkreślając ich zaangażowanie w doskonałość i innowacje w dziedzinie aplikacji biznesowych.

Integracja i przywództwo

W ramach procesu integracji, spółka Digital Mind Group, Alna Business Solutions Sp. z o.o. Polska, zostanie włączona do zespołu EIP Dynamics liczącego 130 profesjonalistów. Wspólna polska spółka będzie kierowana przez CEO EIP Dynamics, panią Martę Osiak. Oczekuje się, że to strategiczne posunięcie jeszcze bardziej zwiększy możliwości połączonego zespołu, łącząc mocne strony obu podmiotów.

Koncentracja na rozwoju osobistym

Paweł Prasula, CEO EIP S.A., podkreślił strategię rozwoju EIP Dynamics, kładąc nacisk na rozwój osobisty w kontekście międzynarodowym. Prasula wyraził zaufanie do przywództwa Rinaldsa Sluckisa i pozytywnej energii Digital Mind oraz podejścia zorientowanego na cele, przewidując korzyści dla klientów i pomyślny rozwój pracowników w ramach Grupy Digital Mind.

Wsparcie finansowe ze strony Livonia Partners

Livonia Partners, panbałtycka firma inwestycyjna private equity, zapewniła inwestycję kapitałową w celu sfinansowania przejęcia. Zespół Livonia, pracujący w Estonii, na Łotwie i Litwie, wykazał zaufanie do kierownictwa Digital Mind i jego międzynarodowych ambicji. Partnerzy Livonia podkreślili rosnące zapotrzebowanie na nowoczesną integrację systemów ERP, przewidując, że po przejęciu ponad połowa sprzedaży Digital Mind będzie generowana przez międzynarodowych klientów spoza krajów bałtyckich.

Rola Aventis Advisors

W Aventis Advisors nasze zaangażowanie w fuzję Digital Mind i EIP Dynamics wynikało z głębokiego uznania dla zawiłości środowiska rozwiązań aplikacji biznesowych i szczerego zaangażowania w ułatwienie udanej współpracy po fuzji.

Podeszliśmy do fuzji z prawdziwą chęcią zrozumienia złożoności branży. Nasze wysiłki w celu zebrania informacji rynkowych wykraczały poza liczby, dążąc do holistycznego zrozumienia trendów branżowych, krajobrazów konkurencyjnych i niuansów regionalnych. Przedstawiając wcześniej dokładną analizę dostępnych opcji, staraliśmy się stworzyć środowisko, w którym decyzje mogły być podejmowane z pewnością i dalekowzrocznością.

Negocjując fuzję transgraniczną, skupiliśmy się na współpracy i dostosowaniu. Nasza ekspertyza miała na celu znalezienie wspólnej płaszczyzny przy jednoczesnym poszanowaniu odrębnych kultur założycieli i zespołów zarządzających zarówno Digital Mind, jak i EIP Dynamics.

Nasza rola w doprowadzeniu transakcji do końca charakteryzowała się połączeniem determinacji i proaktywnego sposobu myślenia. Zdając sobie sprawę z wyzwań nieodłącznie związanych z tym procesem, zareagowaliśmy zwinnie, aby pokonać przeszkody podczas negocjacji i procesów zamykania transakcji.

Rekomendacje klientów

Aventis wniósł poziom wiedzy i praktycznego wglądu, który w znacznym stopniu przyczynił się do sukcesu transakcji. Ich zespół wykazał się doskonałym zrozumieniem niuansów związanych z fuzjami i przejęciami w obszarze usług IT, zapewniając solidne doradztwo i pomagając nam płynnie poruszać się po zawiłościach. Poleciłbym ich usługi każdej organizacji poszukującej pragmatycznego i zorientowanego na wyniki partnera w swoich przedsięwzięciach biznesowych.

Obrazek na okładce nagłówka Aventis
Rinalds Sluckis
CEO, Digital Mind
Obrazek na okładce nagłówka Aventis

Możesz być spokojny o Twój biznes. Zadbamy o realizację Twoich celów.

Skup się na swoim biznesie i pozwól nam zająć się procesem M&A.

Skontaktuj się z nami