Zatrudniając bankiera inwestycyjnego, chcesz wyrównać motywację między Tobą a doradcą ds. fuzji i przejęć. Jakkolwiek prosto to brzmi, aby ta relacja zadziałała, należy rozważyć wiele aspektów współpracy.

Cenimy sobie przejrzystość w naszej działalności, dlatego z wielkim entuzjazmem wzięliśmy udział w badaniu opłat za fuzje i przejęcia w latach 2021/2022 przeprowadzonym przez firmę Firmex i opatrzyliśmy je komentarzem eksperckim.

Raport ten jest świetnym źródłem informacji, zarówno dla doradców M&A, jak i ich klientów. Dodatkowo tworzy niezwykle istotną przejrzystość na rynku.

Jeśli jesteś nowy w kontaktach z bankierami inwestycyjnymi, oto kilka terminów, które powinieneś zrozumieć:

  • Retainer/opłata retencyjna

Retainer w bankowości inwestycyjnej to opłata pobierana przez bank inwestycyjny od klienta za bieżące usługi doradcze. Opłata ta jest zazwyczaj wykorzystywana do pokrycia kosztów czasu i zasobów banku inwestycyjnego, w tym analityków, ekonomistów i innych specjalistów, którzy doradzają w zakresie fuzji i przejęć (M&A), transakcji na rynkach kapitałowych i innych decyzji strategicznych. Opłata retencyjna może być również wykorzystana do opłacenia dostępu do badań banku inwestycyjnego, due diligence i innych usług. Retainery w bankowości inwestycyjnej są zazwyczaj płacone z góry i nie podlegają zwrotowi.

  • Mliestone fee

Alternatywą dla opłat retencyjnych są opłaty za kamienie milowe (milestones), które firma wypłaca swoim bankierom inwestycyjnym za osiągnięcie określonych kamieni milowych w transakcji M&A. Opłaty za kamienie milowe nie zawsze są wypłacane i mogą zostać utracone, jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana. Jeśli opłaty za kamienie milowe są uwzględnione w rozmowach z bankierami inwestycyjnymi, powinny być jasno określone w liście intencyjnym.

  • Success fee

Success fee to opłata pobierana przez bankiera inwestycyjnego za pomyślne zakończenie transakcji, takiej jak przejęcie lub fuzja. Opłata ta stanowi zazwyczaj procent wartości transakcji i jest płacona przez klienta. Bankierzy inwestycyjni często pobierają success fee oprócz swojego stałego wynagrodzenia, które pokrywa ich czas i koszty. Success fee może motywować bankierów inwestycyjnych do cięższej pracy nad transakcją i szybkiego jej zakończenia. Stanowią one nagrodę finansową za udane negocjacje. Jednakże success fee może również powodować konflikt interesów, ponieważ bankierzy inwestycyjni mogą być skłonni do forsowania transakcji, która nie leży w najlepszym interesie ich klientów. W związku z tym success fees są kontrowersyjne i jest negocjowane indywidualnie.

  • Koszty zewnętrzne

Out of pocket expenses (koszty zewnętrzne) to wydatki ponoszone przez bankierów inwestycyjnych w związku z ich pracą nad konkretną transakcją. Mogą one obejmować koszty związane z podróżą, rozrywką i innymi wydatkami. Choć większość wydatków jest stosunkowo niewielka, to jednak mogą się okazać znaczące po zsumowaniu, zwłaszcza w przypadku większych transakcji, takich jak fuzje i przejęcia. Bankierzy inwestycyjni zazwyczaj zwracają się do swoich klientów o zwrot wydatków poniesionych w związku z konkretnym zleceniem. W niektórych przypadkach klienci mogą zgodzić się na zwrot tych kosztów z góry, w innych mogą wymagać od bankiera inwestycyjnego przedstawienia szczegółowego rachunku po fakcie. Tak czy inaczej, koszty te są ważną częścią każdego zaangażowania w bankowości inwestycyjnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz pobrać raport tutaj za darmo.