Wstęp

Jako doradcy ds. fuzji i przejęć widzieliśmy wielu właścicieli firm, którzy przegapili okazje pojawiające się w trakcie ich kariery. Znamy również właścicieli firm, którzy sprzedali swoje firmy zbyt wcześnie, pozostawiając pieniądze na stole lub nie będąc w stanie znaleźć nowej ścieżki dla siebie po sprzedaży.

Podejmowanie decyzji, kiedy sprzedaży firmy jest decyzją pełną niuansów. W tym badaniu przeanalizujemy kluczowe kwestie związane z cyklem życia firmy, warunkami ekonomicznymi, stanem rynków kapitałowych, osobistą podróżą założyciela i cyklem branżowym, które powinny pomóc w podjęciu świadomej decyzji o czasie sprzedaży firmy.


1. Cykl życia firmy

Cykl życia firmy jest pierwszym czynnikiem, który bierzemy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży przedsiębiorstwa. Każda firma przechodzi przez różne fazy rozwoju - od powstania do dojrzałości i upadku. Etap, na którym znajduje się firma, może znacząco wpłynąć na czas sprzedaży i możliwe wyniki.

Faza rozruchu

Przez fazę startupu rozumiemy firmę, która dopiero rozwija swój produkt lub usługę i zaczyna dostrzegać dopasowanie do rynku. Wyjście z inwestycji w fazie startupu może być korzystne, jeśli udowodniłeś swoją koncepcję, ale brakuje Ci zasobów do skalowania (takich jak finansowanie lub kanały sprzedaży). Może to pozwolić na wykorzystanie potencjału innowacyjnego pomysłu przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka niepowodzenia.

Głównym ryzykiem związanym z rozpoczęciem procesu sprzedaży na tym etapie jest zbyt wczesna sprzedaż przy niskiej wycenie i zaprzepaszczenie potencjalnego przyszłego wzrostu firmy. Jest to również najtrudniejszy czas na sprzedaż firmy, ponieważ ryzyko jest najwyższe. Dodatkowo, wycena spółki do przejęcia w fazie startupu jest niezwykle trudna. Nawet jeśli w rozwój produktu zainwestowano dużo czasu i wysiłku, brak solidnych danych finansowych pozwala na sprzedaż na tym etapie tylko kilku wybranym firmom.

Faza wzrostu

Firma w fazie wzrostu udowodniła już swoje dopasowanie do rynku i koncentruje się na wdrażaniu swoich zysków lub funduszy od inwestorów, aby osiągnąć skalę. Dla wielu właścicieli firm jest to świetny czas na sprzedaż, ponieważ firmy te uzyskują najwyższe mnożniki wyceny. Jednak niezwykle trudno jest określić, jak daleko może zajść firma, gdy szybko się rozwija. Bardzo niewielu przedsiębiorców jest w stanie utrzymać szybki wzrost swoich firm przez wiele lat, więc gdy widzisz, że stopy wzrostu w Twojej firmie znacznie spadają z roku na rok i nie widać odwrócenia tego trendu, jest to sygnał do rozważenia sprzedaży.

Dojrzałość i upadek

Większość firm w końcu dojrzewa i upada, gdy początkowa dynamika rozwoju biznesu słabnie, a konkurencja zaczyna nadrabiać zaległości. Niewiele prywatnych firm, które wchodzą w tę fazę, jest w stanie odwrócić sytuację i znaleźć nowe drogi rozwoju. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to etap, w którym liczy się czas, a odkładanie nieuniknionego upadku jest daremne, chyba że uda się ożywić działalność poprzez zatrudnienie nowego kierownictwa lub pomyślne wprowadzenie nowych produktów. W dojrzałych fazach lub w przypadku zbliżającego się upadku, sprzedaż przed potencjalną stagnacją może mieć strategiczne znaczenie.

Zidentyfikowanie oznak dojrzałości lub upadku i proaktywne działanie może zabezpieczyć przed malejącymi zyskami ze sprzedaży. Dojrzałe przedsiębiorstwa mają tendencję do uzyskiwania umiarkowanych wycen pod względem wielokrotności EV/EBITDA, co często sprawia, że sprzedaż jest nieatrakcyjna, jeśli nadal mogą przynosić zyski przez wiele lat. Bardzo ważne jest jednak zrozumienie ryzyka związanego z utrzymaniem spółki, aby zmaksymalizować szanse na zachowanie jej wartości. Aby zrozumieć, na jakim etapie cyklu życia znajduje się Twoja firma, warto skonsultować się ze specjalistą ds. fuzji i przejęć, który będzie w stanie ocenić Twoją organizację i trajektorię, na której się znajduje.


2. Cykl gospodarczy:

Cykl gospodarczy odgrywa kluczową rolę w wycenie przedsiębiorstwa. Z kilkoma wyjątkami (np. windykacja długów), losy większości firm mają tendencję do korelowania z szerszymi trendami gospodarczymi. Krótkoterminowe wyniki finansowe odgrywają ogromną rolę w wycenie przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę fakt, że większość inwestorów ma tendencję do ekstrapolowania ostatnich wyników na przyszłość.

Typowy cykl gospodarczy obejmuje fazy ekspansji i kurczenia się. W fazie ekspansji większość firm rozwija się szybciej niż w fazie kurczenia się i osiąga wyjątkowo wysokie zyski. I odwrotnie, w fazie kurczenia się, właściciele firm widzą, jak ich firmy kurczą się, a zyski często zamieniają się w straty.

Podczas planowania sprzedaży najlepiej jest sprzedawać w fazie ekspansji, ponieważ wtedy najłatwiej jest zbudować wspaniałą historię rozwoju firmy i przedstawić ją w dobrym świetle. Ponieważ proces sprzedaży trwa zwykle kilka miesięcy, ważne jest, aby zaplanować go z dużym wyprzedzeniem przed szczytem cyklu gospodarczego, ponieważ gdy poprawiające się wyniki sprzedaży nagle zamieniają się w przerażające spadki sprzedaży, perspektywy pomyślnej sprzedaży firmy znacznie się zmniejszają.

Sprzedaż firmy w fazie kurczenia się jest opcją, która czasami jest nieunikniona, jeśli firma znajduje się w trudnej sytuacji lub pilnie potrzebuje finansowania. W takich okolicznościach cena, jaką można uzyskać za swoją firmę, będzie jednak znacznie niższa od tej, którą można by uzyskać podczas ekspansji.

Zrozumienie otoczenia gospodarczego może znacznie pomóc w zwiększeniu szans na uzyskanie wysokiej wyceny. An doradca M&A może pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób cykl gospodarczy wpływa na wycenę firmy i pomóc w planowaniu wyjścia z inwestycji, tak aby sprzedaż nastąpiła we właściwym czasie.


3. Cykl rynków kapitałowych

Rynki kapitałowe (takie jak rynki obligacji lub akcji) również przechodzą cykle, które są silnie skorelowane z szerszymi cyklami gospodarczymi. Jednak ze względu na duży wpływ polityki pieniężnej banków centralnych, rynki kapitałowe mają swoje własne wzrosty i spadki, które niekoniecznie muszą być uzasadnione zmianami w środowisku biznesowym.

Wyceny spółek prywatnych są w dużym stopniu skorelowane z rynkami kapitałowymi. Zasadniczo można oczekiwać, że wyceny będą o 20-30% wyższe niż średnia podczas hossy na giełdzie i o 20-30% niższe podczas bessy. Dlatego też niezwykle ważne jest uwzględnienie tego czynnika podczas planowania procesu sprzedaży. Cykle te trwają średnio od 3 do 7 lat, co daje wystarczająco dużo czasu na przygotowanie. Nie byłoby jednak wskazane, aby próbować dokładnie określić czas sprzedaży na rynkach kapitałowych, ponieważ jest to nieuchwytne dla praktycznie wszystkich inwestorów.

4. Osobisty cykl życia:

Dobra sprzedaż firmy to nie tylko cele finansowe i biznesowe. Cele osobiste są równie ważnymi czynnikami w procesie decyzyjnym. Poniżej omówimy kilka z nich, ale każda osoba ma swoje własne przemyślenia, a ich dokładne zrozumienie powinno poprzedzać plan wyjścia.

 • Kamienie milowe życia:
  • Weź pod uwagę osobiste kamienie milowe, takie jak przejście na emeryturę, plany rodzinne lub inne działania przedsiębiorcze, które mogą mieć wpływ na harmonogram. Dostosowanie decyzji biznesowych do osobistych kamieni milowych zapewnia holistyczne podejście do życia i kariery.
 • Planowanie sukcesji:
  • Jeśli przygotowujesz następcę lub planujesz przejście, skoordynuj sprzedaż ze swoimi długoterminowymi celami osobistymi i zawodowymi. Dobrze wykonany plan sukcesji przyczynia się do spuścizny i zrównoważonego rozwoju firmy.
 • Wypalenie założyciela:
  • Oceń swoje zmęczenie i pasję. Sprzedaż w fazie wypalenia może mieć kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia. Rozpoznanie oznak wypalenia i uznanie jego wpływu na podejmowanie decyzji ma kluczowe znaczenie. W wielu przypadkach widzieliśmy, jak założyciele przechodzili przez fazy wypalenia i wracali do zdrowia, aby być bardziej produktywnymi w swoich firmach. Sprzedaż firmy jest jednym z rozwiązań tego problemu, ale nie jedynym.
 • Finansowanie nowego przedsięwzięcia lub emerytury
  • Rozważając sprzedaż swojej firmy, ważne jest, aby upewnić się, że wpływy ze sprzedaży będą wystarczające dla pożądanego stylu życia, który planujesz prowadzić. W szczególności, jeśli jesteś właścicielem firmy generującej gotówkę, powinieneś zdawać sobie sprawę, że prawdopodobieństwo reinwestowania wpływów przy stopie zwrotu, do której jesteś przyzwyczajony jako właściciel firmy, może wymagać dużo pracy. Dlatego też ochrona przyszłych potrzeb finansowych ma zasadnicze znaczenie dla czasu sprzedaży.
 • Względy rodzinne
  • Jako odnoszący sukcesy właściciel firmy, twoje decyzje odgrywają ważną rolę w dobrobycie finansowym twoim i członków twojej rodziny. Rozważając decyzję o sprzedaży, ważne jest również, aby rozważyć, jak wpłynie to na ich przyszłość i twoje relacje. Często okazuje się, że sprzedaż firmy jest korzystnym sposobem na podział majątku między członków rodziny, zamiast dzielenia firmy między siebie.

5. Cykl branżowy

Zrozumienie etapu cyklu branżowego ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji. Dobrym narzędziem do jego zrozumienia jest hype cycle firmy Gartner, który ilustruje cykl, przez który przechodzi każda innowacja:

Gartner Hype Cycle służy jako ramy do zrozumienia etapów cyklu życia nowych technologii, od ich powstania do powszechnego przyjęcia lub, alternatywnie, przestarzałości.

 1. Wyzwalacz innowacji: Oznacza to genezę nowej technologii lub koncepcji, której często towarzyszy zwiększone zainteresowanie ze strony obserwatorów branży i pierwszych użytkowników. Na tym rodzącym się etapie praktyczne zastosowania mogą nie być w pełni zdefiniowane. Sprzedaż firmy na tym etapie jest zwykle mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę, że bardzo niewielu nabywców poważnie rozważa taką możliwość.
 2. Szczyt zawyżonych oczekiwań: W następstwie tego pojawia się wzrost optymizmu i entuzjazmu w odniesieniu do tej technologii. Uwaga mediów i spekulacje mają tendencję do wyolbrzymiania jej potencjału, prowadząc do zawyżonych oczekiwań, które mogą nie pokrywać się z rzeczywistością technologiczną. To właśnie wtedy najłatwiej jest sprzedać przynoszące straty firmy, które obiecują szybki wzrost.
 3. Koryto rozczarowania: W kolejnej fazie następuje spadek zainteresowania i ekscytacji, ponieważ technologia napotyka wyzwania i niepowodzenia. Początkowi entuzjaści mogą spotkać się z rozczarowaniem, gdy praktyczne ograniczenia stają się oczywiste. Sprzedaż firmy na tym etapie może być mniej prawdopodobna, ponieważ patrzy na nią mniej nabywców, a wyceny są zwykle obniżone.
 4. Nachylenie oświecenia: Na tym etapie pojawia się bardziej realistyczna ocena możliwości technologii. Wykorzystywane są wnioski wyciągnięte z wcześniejszych etapów, co prowadzi do lepszego zrozumienia praktycznych zastosowań technologii. Jest to optymalny czas na sprzedaż firmy, gdy jej pełny potencjał jest już widoczny, konkurencja jest nadal ograniczona, a kupujący dostrzegają niewiele zagrożeń.
 5. Płaskowyż produktywności: Ostatecznie technologia osiąga poziom dojrzałości, w którym jest powszechnie stosowana. Staje się zintegrowana z procesami operacyjnymi, przynosząc wymierne korzyści i osiągając stan stabilności w swojej użyteczności. Sprzedaż na tym etapie ma swoje plusy i minusy; z jednej strony firma osiągnęła swój pełny potencjał, ale z drugiej strony konkurencyjność branży ma tendencję do wzrostu, obniżając atrakcyjność dla potencjalnych nabywców.

Konieczne jest uznanie, że nie wszystkie technologie przechodzą przez te etapy w sposób liniowy, a poszczególne technologie mogą wykazywać różnice w swoich trajektoriach. Gartner Hype Cycle oferuje cenne informacje dla organizacji, które pozwalają im ostrożnie poruszać się po zmieniającym się krajobrazie nowych technologii.

Podsumowanie

Określenie właściwego momentu na sprzedaż firmy wiąże się z delikatnym tańcem między cyklem życia firmy, warunkami ekonomicznymi i osobistą podróżą. Poprzez staranne rozważenie czynników w każdym z tych obszarów, można poruszać się po złożoności i strategicznie zaplanować transakcję, aby uzyskać maksymalne korzyści.

Wyruszając w tę transformacyjną podróż, pamiętaj, że krajobraz fuzji i przejęć jest skomplikowany i wymaga fachowego doradztwa. Skontaktuj się z doświadczonymi profesjonalistami, aby uzyskać spersonalizowane spostrzeżenia i wytyczyć kurs udanej transformacji biznesowej.

Jeśli rozważasz sprzedaż swojej firmy, teraz jest czas na podjęcie działań. Nigdy nie jest za późno ani za wcześnie na przygotowanie strategii wyjścia z inwestycji. Umów się na konsultację, aby zbadać dostępne opcje i zmaksymalizować potencjał sprzedaży firmy. Twoja przyszłość czeka - przejdźmy przez nią razem.