Opis obrazu

xServers
- sprzedane do -
R22

Szczegóły transakcji:

Sektor:

Technologia

Typ:

Sell-side

Rok:

2018

Eksperci:

Marcin Majewski

xServers to dostawca hostingu z siedzibą w Bukareszcie. Firma ma własne centrum danych i jest jednym z liderów rynku hostingowego w Rumunii.


R22 jest polską grupą firm oferującą usługi z zakresu hostingu, marketingu i telekomunikacji. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie i generuje ponad 60 mln euro przychodów. Firma realizuje aktywną strategię M&A, rozwijając się na arenie międzynarodowej poprzez przejęcia.

W 2018 roku R22 przyglądał się wejściu na szybko rosnący rynek rumuński, natomiast właściciel xServers był otwarty na rozważenie wyjścia. Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu Aventis w tym segmencie i wcześniejszym relacjom z kupującym, udało się skoordynować szybką transakcję z atrakcyjną dla sprzedającego wyceną.

Aventis Advisors pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego właścicieli xServers w transakcji.

Obrazek na okładce nagłówka Aventis

Szukasz dobrej strategii wyjścia z inwestycji?

Aventis daj wsparcie od początku do końca, aktywnie realizuje procesy M&A, stawiając sobie za główne zadanie osiągnięcie Twoich celów.