W dynamicznym krajobrazie biznesowym Polski, fuzje i przejęcia (M&A) odgrywają kluczową rolę w napędzaniu wzrostu, rozszerzaniu obecności na rynku i maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Niezależnie od tego, czy rozważasz kupno czy sprzedaż firmy, współpraca z właściwymi doradcamy M&A (ds. fuzji i przejęć w Polsce) może być kluczem do udanej transakcji. Zaangażowanie odpowiedniego doradcy finansowego w Polsce pomoże zwiększyć szanse na sukces, szybciej zrealizować plany fuzji i przejęć oraz uzyskać lepsze warunki transakcji. W tym poście omówimy znaczenie zatrudnienia doradcy M&A oraz zagłębimy się w wyraźne zalety i wady różnych rodzajów doradców, w tym butikowych banków inwestycyjnych, firm wielkiej czwórki i banków inwestycyjnych.

Zdjęcie centrum biznesowego w Warszawie

Zrozumienie roli doradcy ds. fuzji i przejęć

Doradca M&A jest zaufanym partnerem, który zapewnia profesjonalne doradztwo i wiedzę podczas całego złożonego procesu fuzji i przejęć. Posiada on wszechstronną wiedzę na temat lokalnego rynku, przepisów prawnych i trendów w branży, co czyni go nieocenionym w poruszaniu się po zawiłościach związanych z kupnem lub sprzedażą firmy w Polsce. Oto kilka istotnych powodów, dla których warto skorzystać z usług doradca M&A:

a. Wiedza fachowa i doświadczenie

Doradcy ds. fuzji i przejęć wnoszą specjalistyczne umiejętności i doświadczenie. Posiadają oni dogłębne zrozumienie technik wyceny, strukturyzacji transakcji, due diligence i strategii negocjacyjnych. Doradcy ds. fuzji i przejęć dobrze znają również lokalny rynek, w tym przepisy, zasady rachunkowości i wymogi prawne. Poleganie na ich wsparciu pomaga ograniczyć ryzyko i zapewnia płynniejszy proces transakcji.

b. Dostęp do sieci:

Doradcy ds. fuzji i przejęć dysponują rozległymi sieciami potencjalnych nabywców, sprzedawców, inwestorów i innych specjalistów z branży. Powiązania te mogą otworzyć drzwi do strategicznych partnerstw, ułatwić wprowadzenie i przyciągnąć wykwalifikowanych inwestorów, zwiększając szanse na znalezienie odpowiedniego partnera dla Twojej firmy.

c. Zamykanie transakcji:

Transakcje fuzji i przejęć obejmują wiele złożonych zadań, takich jak identyfikacja potencjalnych celów przejęcia, badanie i ocena, analiza finansowa i dokumentacja. Doradcy ds. fuzji i przejęć usprawniają te procesy, zapewniając wydajność, dokładność i zgodność z lokalnymi przepisami.

Wybór właściwego dla Ciebie doradcy w Polsce

Po podjęciu decyzji o zaangażowaniu lokalnego doradcy ds. fuzji i przejęć, nadszedł czas, aby wybrać firmę, z którą chcesz współpracować. W Polsce istnieją dziesiątki firm doradczych w zakresie fuzji i przejęć, które można podzielić na trzy kategorie: Boutique M&A Advisors, Big-4 Accountancy Companies oraz Bulge Bracket Investment Banks. Każda z tych grup ma swoje unikalne zalety i wady, które przeanalizujemy poniżej:

a. Butikowi doradcy ds. fuzji i przejęć

Butikowe firmy specjalizują się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, obsługując niszowe rynki lub określone branże. W Polsce istnieje około 20 butikowych firm zajmujących się fuzjami i przejęciami, które można rozważyć do przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć. Zazwyczaj oferują one spersonalizowaną uwagę, dostosowane strategie i dogłębne zrozumienie dynamiki specyficznej dla danego sektora. Oto wady i zalety współpracy z butikowym bankiem inwestycyjnym w Polsce:

Zalety:

 • Wiedza o niszy: Firmy butikowe często skupiają się na konkretnych branżach, co pozwala im na posiadanie dogłębnej wiedzy i zrozumienia unikalnych wyzwań i możliwości w tych sektorach.
 • Indywidualne podejście: Ze względu na mniejszy rozmiar, butikowi doradcy ds. fuzji i przejęć w Polsce zapewniają bardziej spersonalizowaną uwagę i strategie dostosowane do konkretnych potrzeb swoich klientów.
 • Elastyczność i zwinność: Firmy butikowe często mogą szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i oferują większą elastyczność w strukturyzacji transakcji.

Wady:

 • Ograniczone zasoby: W porównaniu z większymi instytucjami, butikowe firmy fuzji i przejęć mogą dysponować mniejszymi zasobami, co może wpływać na ich zdolność do obsługi dużych i złożonych transakcji.
 • Potencjalny zasięg: Podczas gdy firmy butikowe mogą wyróżniać się w swojej niszy, mogą mieć bardziej ograniczony zasięg w zakresie dostępu do rynków globalnych i potencjalnych nabywców lub sprzedawców.

b. Spółki wielkiej czwórki

Firmy księgowe wielkiej czwórki (KPMG, Deloitte, EY, PwC), znane z kompleksowych usług profesjonalnych, świadczą również usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć. Oto plusy i minusy współpracy z firmą z wielkiej czwórki:

Zalety:

 • Szeroki zakres usług: Firmy wielkiej czwórki oferują szeroki zakres usług, w tym audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne oraz doradztwo w zakresie fuzji i przejęć. Ten szeroki zakres pozwala im na dostarczanie zintegrowanych rozwiązań i zajmowanie się różnymi aspektami procesu fuzji i przejęć.
 • Obecność na świecie: Firmy wielkiej czwórki oferują solidną międzynarodową sieć, zapewniającą dostęp do ogromnej puli potencjalnych nabywców lub sprzedających na całym świecie.
 • Wiedza z zakresu regulacji prawnych: Dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie księgowości i zgodności z przepisami, firmy wielkiej czwórki dokładnie rozumieją lokalne i międzynarodowe przepisy, zapewniając zgodność z nimi podczas całej transakcji.

Wady:

 • Potencjalny brak koncentracji na usługach doradczych w zakresie fuzji i przejęć: Mimo, że posiadają oni szerokie zasoby, ich głównym przedmiotem zainteresowania mogą być inne linie usług, takie jak audyt lub doradztwo podatkowe, co może wpłynąć na poziom poświęcenia uwagi konkretnym potrzebom związanym z fuzjami i przejęciami.

C. Globalne banki inwestycyjne

Banki inwestycyjne to duże instytucje finansowe oferujące szeroki zakres usług finansowych, w tym doradztwo w zakresie fuzji i przejęć. Poniżej przedstawiamy zalety i wady współpracy z bankiem inwestycyjnym:

Zalety:

 • Globalny zasięg: Banki posiadają rozległą globalną sieć, która umożliwia im wejście na rynki międzynarodowe i przyciągnięcie szerokiego grona potencjalnych nabywców lub sprzedawców. Posiadają rozległe zasoby i relacje z głównymi inwestorami instytucjonalnymi, firmami private equity i nabywcami strategicznymi na całym świecie.
 • Zdolność do realizacji transakcji: Banki te posiadają solidną infrastrukturę i doświadczone zespoły transakcyjne, które mogą obsługiwać transakcje na dużą skalę i złożone. Posiadają głębokie zrozumienie procesu fuzji i przejęć oraz potrafią skutecznie przeprowadzać transakcje.
 • Reputacja marki: Banki często mają znane marki i silną reputację w branży finansowej. To może zapewnić wiarygodność i wzbudzić zaufanie wśród potencjalnych nabywców lub sprzedawców.

Wady:

 • Mniej spersonalizowana obsługa: Ze względu na swoją wielkość i ilość obsługiwanych transakcji, banki typu bulge bracket mogą zapewniać mniej spersonalizowane podejście niż firmy butikowe. Klient może mieć mniejszy bezpośredni dostęp do starszych doradców i zostać przydzielony do młodszych członków zespołu.
 • Wyższe koszty: Współpraca z bankiem może być droższa, ponieważ ich struktury opłat są często wyższe niż w przypadku firm butikowych lub spółek Big-4. Banki te zazwyczaj pobierają procent wartości transakcji jako opłatę doradczą.
 • Brak fizycznej obecności w Polsce: Duże banki inwestycyjne nie mają stałych bankierów inwestycyjnych w Polsce, ponieważ transakcje dla nich odpowiednie są rzadkością. Dlatego też ich lokalna wiedza może być ograniczona.

Zrozumienie zasad wynagradzania doradców ds. fuzji i przejęć w Polsce

Przy zatrudnianiu doradcy ds. fuzji i przejęć w Polsce, jedną z ważnych kwestii jest zrozumienie struktury opłat i związanych z nimi kosztów. Opłaty za doradztwo w zakresie fuzji i przejęć mogą różnić się w zależności od czynników takich jak złożoność transakcji, zakres świadczonych usług, reputacja doradcy i wielkość transakcji. Oto kilka kluczowych punktów, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do wynagrodzenia doradcy ds. fuzji i przejęć w Polsce:

a. Retainer jako część wynagrodzenia doradcy M&A: W niektórych przypadkach doradcy fuzji i przejęć mogą pobierać opłatę retencyjną, która jest zapłatą z góry za ich usługi. Opłaty retencyjne są powszechnie stosowane w przypadku zleceń obejmujących znaczące prace przed transakcją, takie jak badania rynku, analizy finansowe i wyceny. Opłata ta pomaga pokryć początkowe koszty doradcy i pokazuje zaangażowanie klienta w transakcję.

b. Opłata za sukces: Doradcy ds. fuzji i przejęć uwzględniają opłatę za sukces w swojej strukturze opłat. Opłata za sukces to dodatkowa płatność uzależniona od pomyślnego zakończenia transakcji. Opłata ta ma na celu zachęcenie doradcy do sumiennej i skutecznej pracy w celu osiągnięcia korzystnego wyniku dla klienta.

c. Opłata godzinowa lub stała: W pewnych sytuacjach doradcy ds. fuzji i przejęć mogą pobierać za swoje usługi opłatę godzinową lub stałą. Taka struktura opłat jest zazwyczaj stosowana w przypadku określonych zadań lub projektów w ramach całej transakcji, takich jak badanie due diligence lub wycena. Opłaty godzinowe lub stałe mogą zapewnić większą przejrzystość i kontrolę nad kosztami, zwłaszcza w przypadku mniejszych transakcji lub gdy zakres prac jest dobrze zdefiniowany.

e. Inne koszty: Oprócz opłat za doradztwo, klienci powinni również wziąć pod uwagę wydatki związane z zaangażowaniem doradcy ds. fuzji i przejęć. Wydatki te mogą obejmować koszty podróży, opłaty prawne, opłaty za wycenę, koszty pokoju danych i inne wydatki bieżące poniesione w trakcie procesu transakcyjnego. Ważne jest, aby omówić i wyjaśnić, które wydatki zostaną pokryte przez doradcę, a które będą obowiązkiem klienta.

Angażując doradcę ds. fuzji i przejęć, należy prowadzić otwarte i przejrzyste dyskusje na temat struktury opłat. Klienci powinni dokładnie ocenić propozycję wartości doradcy i rozważyć oczekiwane korzyści i wyniki transakcji. Najlepiej byłoby również porównać struktury opłat i propozycje wielu doradców, aby zapewnić uczciwą i konkurencyjną umowę.

Przeczytaj nasz pełny raport

Zrozumienie struktury opłat doradców ds. fuzji i przejęć

Dlaczego warto rozważyć M&A w Polsce?

Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla fuzji i przejęć (M&A) ze względu na kilka czynników, które sprawiają, że jest to atrakcyjny rynek dla kupujących i sprzedających. Przyjrzyjmy się tym powodom Dlaczego Polska jest interesująca dla fuzji i przejęć:

Silny wzrost gospodarczy

Polska doświadczyła silnego wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich dziesięcioleci, co czyni ją jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Wzrost PKB kraju, stabilne otoczenie polityczne i sprzyjający klimat biznesowy przyciągnęły zagranicznych inwestorów poszukujących możliwości ekspansji i wejścia na rynek. Ten wzrost gospodarczy przyczynił się do aktywnego rynku fuzji i przejęć, na którym firmy chcą wykorzystać potencjał wzrostu kraju.

Strategiczna lokalizacja geograficzna

Położona na skrzyżowaniu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), Polska oferuje strategiczne położenie geograficzne, które zapewnia dostęp do szerokiego zakresu rynków. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze transportowej, Polska służy jako brama do rynku Unii Europejskiej (UE) liczącego ponad 500 milionów konsumentów. Ta przewaga geograficzna sprawia, że Polska jest atrakcyjną bazą dla firm chcących rozszerzyć swój zasięg na szerszy rynek europejski.

Wibrujące środowisko biznesowe

Polska stworzyła żywe i dynamiczne środowisko biznesowe, które wspiera przedsiębiorczość i innowacje. Polska wprowadziła korzystne polityki i reformy w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, w tym zachęty podatkowe, uproszczone przepisy i ulepszoną infrastrukturę. To przyjazne dla biznesu środowisko zachęca zarówno krajowe, jak i międzynarodowe firmy do poszukiwania możliwości fuzji i przejęć w Polsce.

Szanse dla sektora

Polska oferuje zróżnicowane możliwości sektorowe dla fuzji i przejęć. Branże takie jak produkcja, technologia, telekomunikacja, energia, handel detaliczny i nieruchomości odnotowały znaczny wzrost i stanowią atrakcyjne perspektywy inwestycyjne. Wykwalifikowana siła robocza, silny system edukacyjny i korzystne struktury kosztów sprawiają, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla firm, które chcą inwestować lub nabywać przedsiębiorstwa w tych sektorach.

Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej

Polska może poszczycić się wysoko wykwalifikowaną i wykształconą siłą roboczą, która stanowi przewagę konkurencyjną dla firm zaangażowanych w fuzje i przejęcia. System edukacyjny kraju produkuje dużą pulę utalentowanych specjalistów w różnych dziedzinach, w tym inżynierii, technologii, finansów i zarządzania. Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej jest kluczowym czynnikiem dla firm rozważających fuzje i przejęcia, ponieważ wspiera efektywność operacyjną, innowacyjność i długoterminowy wzrost.

Wspierające inicjatywy rządowe

Polski rząd wdrożył różne inicjatywy mające na celu wspieranie fuzji i przejęć oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych. Inicjatywy te obejmują zachęty inwestycyjne, dotacje i programy wsparcia ułatwiające transakcje i sprzyjające wzrostowi gospodarczemu. Zaangażowanie rządu w tworzenie korzystnego klimatu inwestycyjnego i aktywne promowanie Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania przyczynia się do atrakcyjności kraju dla fuzji i przejęć.

Przeczytaj nasz pełny raport

Rynek fuzji i przejęć w Polsce

Podsumowanie

Rozpoczynając transakcję fuzji i przejęć w Polsce, kluczowa jest wiedza i wskazówki doradcy ds. fuzji i przejęć. Butikowi doradcy ds. fuzji i przejęć, spółki z grupy Big-4 oraz banki inwestycyjne typu bulge-bracket oferują różne korzyści i rozwiązania. Firmy butikowe zapewniają niszową wiedzę specjalistyczną i spersonalizowaną uwagę, podczas gdy firmy wielkiej czwórki oferują kompleksowe usługi i wiedzę regulacyjną. Banki inwestycyjne oferują globalny zasięg i możliwości realizacji transakcji, ale przy potencjalnie wyższych kosztach i mniej spersonalizowanej obsłudze.

Ostatecznie wybór doradcy ds. fuzji i przejęć w Polsce zależy od konkretnych potrzeb, wielkości transakcji, branży i pożądanych wyników. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wiedza specjalistyczna, znajomość branży, sieć kontaktów, historia transakcji oraz chemia między organizacją a doradcą. Zaangażowanie odpowiedniego doradcy ds. fuzji i przejęć znacznie zwiększy prawdopodobieństwo udanej transakcji, zapewniając optymalną realizację wartości i pozycjonowanie firmy na przyszły wzrost i sukces w konkurencyjnym krajobrazie biznesowym Polski.

Pamiętaj, że proces fuzji i przejęć może być skomplikowany, a poszukiwanie profesjonalnego doradztwa jest niezbędne, aby poradzić sobie z potencjalnymi wyzwaniami i zmaksymalizować możliwości. Dzięki wsparciu doświadczonego doradcy ds. fuzji i przejęć w Polsce, możesz pewnie realizować swoje cele związane z fuzjami i przejęciami i osiągnąć pożądane rezultaty.

O Aventis Advisors

Współpracujemy z inwestorami finansowymi, nabywcami strategicznymi i firmami rodzinnymi, które chcą wejść na polski rynek poprzez fuzje i przejęcia. Pomagamy na wszystkich etapach transakcji, od identyfikacji potencjalnych celów przejęcia po negocjacje i finalizację transakcji. Nasza firma zajmuje się również doradztwem przy sprzedaży spółek, spinoffach i dezinwestycjach. Mamy możliwość dotarcia do szerokiego grona inwestorów na całym świecie, zapewniając naszym klientom najlepsze warunki transakcyjne. Skontaktuj się z nami już dziś aby omówić twoje potrzeby w zakresie fuzji i przejęć.