Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla fuzji i przejęć (M&A) dzięki szybko rozwijającej się i zróżnicowanej gospodarce.

Dzięki ogromnym możliwościom ekspansji, jest to doskonałe miejsce do inwestowania. Jednak wiele zagrożeń wiąże się z brakiem pełnego zrozumienia krajobrazu fuzji i przejęć na polskim rynku.

Ten wpis na blogu ujawni wszystko, co należy wiedzieć, aby podejmować lepsze decyzje inwestycyjne i z powodzeniem rozwijać swoją działalność w Polsce. Przeanalizujemy trendy i siły napędowe polskiej działalności w zakresie fuzji i przejęć, dowiemy się, dlaczego w ciągu ostatnich trzech dekad nastąpił jej rozkwit, a także jakie możliwości i pułapki należy wykorzystać. Zanurzmy się!

Spis treści.

I. Przegląd fuzji i przejęć: Stałe tempo wzrostu we wszystkich obszarach

 1. Prężny przepływ transakcji fuzji i przejęć - zachęcający wzrost w ostatnich latach
 2. Znaczące inwestycje strategiczne i dynamiczna scena private equity
 3. Rosnący udział transgranicznych transakcji fuzji i przejęć
 4. Znaczne zainteresowanie nabywców z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec
 5. Wolumen transakcji fuzji i przejęć podwaja się w wielu sektorach

II. Atrakcyjne środowisko makro: Dlaczego powinieneś inwestować w Polsce

 1. Prężna i szybko rozwijająca się gospodarka
 2. Rosnąca siła robocza dostępna za ⅓ zachodnioeuropejskich wynagrodzeń
 3. Zróżnicowana gospodarka
 4. Kluczowy gracz na globalnym rynku handlowym
 5. Wzrost gospodarczy promowany przez organizacje międzynarodowe

III. Makroczynniki, na które należy zwrócić uwagę

 1. Rosnące poziomy cenowe
 2. Stopy procentowe powyżej poziomów historycznych
 3. Zmiany kursu walutowego

IV. Podsumowanie fuzji i przejęć w Polsce

 1. Silna historia i zachęcające perspektywy
 2. Dlaczego warto współpracować z lokalnym doradcą ds. fuzji i przejęć w Polsce

Przegląd fuzji i przejęć: Stałe tempo wzrostu we wszystkich obszarach

Prężny przepływ transakcji fuzji i przejęć - zachęcający wzrost w ostatnich latach

Polska wielokrotnie zajmowała #1 miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej jako kraj o największej liczbie transakcji M&A w ciągu ostatniej dekady. Wolumeny były stosunkowo stabilne aż do przełomowego roku 2021. W latach 2016-18 widzieliśmy pewne zmiękczenie, ponieważ inwestorzy zostali spłoszeni przez zmianę krajobrazu politycznego, a w 2020 r. ze względu na epidemię pandemii. Jednak nawet w tych latach aktywność w zakresie fuzji i przejęć w Polsce pozostawała silna, a przy każdej okazji następowało szybkie i solidne ożywienie. 

Rok 2021 był ekscytujący dla rynku fuzji i przejęć w Polsce, osiągając nowy rekord - 302 transakcje w ciągu 12 miesięcy. W miarę jak gospodarka odzyskała równowagę po serii obniżek stóp procentowych i pakietów stymulacyjnych, firmy zwróciły uwagę na wzrost. Dzięki sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu byliśmy świadkami serii horyzontalnych i wertykalnych przejęć. Największym zainteresowaniem cieszył się e-handel, ponieważ zakupy w sieci zastąpiły zakupy w sklepach stacjonarnych, ale inni zwycięzcy kowidu, tacy jak opieka zdrowotna, również dobrze sobie poradzili. 

Pomimo niepewności spowodowanej wzrostem inflacji i stopy procentowej oraz wojną na Ukrainie, nie odnotowaliśmy jeszcze spadku aktywności w zakresie fuzji i przejęć na terenie Polski. Dzięki solidnej pierwszej połowie roku, na czele z transakcjami dotyczącymi innych usług i oprogramowania komputerowego, rok 2022 ustanowi nowy rekord liczby transakcji M&A.

Liczba przychodzących transakcji M&A w Polsce

Znaczące inwestycje strategiczne i dynamiczna scena private equity

Inwestycje strategiczne stanowiły lwią część wszystkich transakcji M&A w Polsce w analizowanym okresie. Szybko rosnące wydatki konsumpcyjne w kraju zachęciły lokalne i zagraniczne firmy do rozszerzenia swojej oferty poprzez fuzje i przejęcia. Polska jest również ojczyzną wielu innowacji, które nabywcy zdecydowali się nabyć zamiast rozwijać wewnętrznie. Konsolidacja w niektórych bardziej dojrzałych branżach również przyczynia się do wzrostu liczby przejęć strategicznych.  

Najbardziej aktywnymi inwestorami finansowymi w Polsce są firmy private equity. W całym analizowanym okresie wartość transakcji private equity rosła powoli, ale stabilnie. Trend ten został przełamany w latach 2020-21, kiedy to zaobserwowano wyraźny wzrost aktywności private equity w porównaniu do lat wcześniejszych. Optymizm inwestorów sprawił, że firmy private equity wykorzystały atrakcyjne możliwości akwizycyjne oferowane przez polski rynek. Wśród inwestorów finansowych, oprócz private equity, obserwujemy również rosnące zainteresowanie firmami venture capital.

Przyjazdowe fuzje i przejęcia w Polsce według typu inwestora: inwestor strategiczny lub Private Equity

Rosnący udział transgranicznych transakcji fuzji i przejęć

Analizując zmiany zachodzące w ciągu ostatnich dziesięciu lat, można stwierdzić, że transakcje transgraniczne jako odsetek wszystkich transakcji stale rosną. Zainteresowanie zagranicznych nabywców wynika z solidnej gospodarki Polski i korzystnego otoczenia rynkowego. Wśród wielu korzyści, jakie można osiągnąć poprzez rozwój w Polsce, kraj oferuje tanią, ale wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą oraz dużą bazę klientów. Ponadto, dla nabywców z krajów o silniejszej walucie (np. USD i EUR), korzystny wpływ kursów walutowych na wycenę skutecznie skutkuje zniżką w porównaniu z ich rodzimymi rynkami.

W 2021 r. liczba transgranicznych transakcji M&A skoczyła do niespotykanego dotąd poziomu, ponieważ zagranicznych nabywców przyciągnęło silne odbicie polskiej gospodarki. Choć dni łatwego pieniądza mamy już za sobą, w 2022 roku nie zaobserwowaliśmy spowolnienia w transakcjach transgranicznych. Zagraniczni nabywcy nadal wykazują zainteresowanie Polską, aby zwiększyć swoje możliwości przychodowe i synergie kosztowe oraz uzyskać dostęp do nowych technologii.

Liczba transgranicznych i krajowych transakcji M&A w Polsce

Znaczne zainteresowanie nabywców z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska jest gorącym punktem dla inwestorów zagranicznych. Na czele stawki znajdują się nabywcy z USA i krajów Europy Zachodniej, ale widzimy również rosnące zainteresowanie ze strony Czech i inwestorów szwedzkich.

Top 10 krajów, z których pochodzą inwestorzy w Polsce, w tym trzy najważniejsze sektory docelowe.

Przyglądając się bliżej zainteresowaniu nabywców z trzech głównych krajów, inwestorzy z USA byli aktywni w przejęciach we wszystkich sektorach. Kluczowe obszary zainteresowania to oprogramowanie komputerowe (27 transakcji), żywność konsumpcyjna (11 transakcji) oraz branża medyczna (osiem transakcji). Z drugiej strony, nabywcy z Wielkiej Brytanii byli najbardziej aktywni w sektorze energetycznym (17 transakcji w ciągu ostatnich dziesięciu lat), a następnie w sektorze usług finansowych (13 transakcji) i oprogramowania (11 transakcji). Wreszcie, głównymi sektorami docelowymi dla nabywców z Niemiec były produkty i usługi przemysłowe (12 transakcji), energia (11 transakcji) oraz eCommerce (osiem transakcji).

Wolumen transakcji fuzji i przejęć podwaja się w wielu sektorach

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce obserwujemy znaczny wzrost liczby transakcji fuzji i przejęć w wielu sektorach. Wiodącą rolę odgrywa oprogramowanie komputerowe, energia i inne usługi, ale inne sektory, takie jak medyczny, również osiągnęły godne uwagi wyniki. 

Oprogramowanie komputerowe było zdecydowanie najszybciej rozwijającą się branżą pod względem wolumenu transakcji fuzji i przejęć, wzrastając 17x od 2013 roku. Podczas gdy branża ta była już jednym z głównych beneficjentów sekularnego trendu cyfryzacji, popyt na oprogramowanie komputerowe gwałtownie wzrósł po rozpoczęciu pandemii w 2020 roku. Ponadto, Polska przyciągnęła znaczne zainteresowanie zagranicy, ponieważ posiada dużą liczbę firm z branży SaaS, jak również usług IT.

Na drugim miejscu uplasowała się energetyka, gdzie roczna liczba transakcji M&A wzrosła z 14 w 2013 roku do rekordowego poziomu 43 w 2021 roku i 38 w 2022 roku. Lwia część wzrostu została przypisana transakcjom dotyczącym energii odnawialnej, w szczególności firmom działającym w obszarze energii słonecznej. Silne zainteresowanie energią odnawialną jest napędzane przez wyższe ceny tradycyjnych źródeł energii oraz szereg regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Inne usługi zawierają mieszankę działań biznesowych, których nie można sklasyfikować gdzie indziej. W przeciwieństwie do firm z branży oprogramowania komputerowego i energetyki, gdzie w ostatnich latach obserwowaliśmy stały wzrost liczby fuzji i przejęć, w branży innych usług przepływ transakcji był mniej spójny. Częstym celem przejęć były firmy oferujące usługi edukacyjne, konsultingowe i finansowe (np. windykacja).

Z drugiej strony, zaobserwowaliśmy znaczny spadek aktywności w zakresie fuzji i przejęć w sektorze consumer retail. Sektor ten systematycznie traci na znaczeniu w stosunku do eCommerce, a trend ten przyspieszyła pandemia. Wolumen transakcji w branży spadł z 21 w 2013 roku do 8 w 2022 roku.

Fuzje i przejęcia w sektorze oprogramowania w Polsce, Fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym w Polsce, Fuzje i przejęcia w sektorze usług w Polsce, Fuzje i przejęcia w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce, Fuzje i przejęcia w sektorze przemysłowym w Polsce

Biorąc pod uwagę łączny wolumen fuzji i przejęć w ciągu ostatniej dekady, na czele znalazły się inne usługi z 229 transakcjami. Na drugim miejscu znajduje się sektor produktów i usług przemysłowych, ponieważ działalność przemysłowa stanowi znaczną część polskiej gospodarki. Jednakże, jak pokazuje powyższy wykres, aktywność w zakresie fuzji i przejęć w tym sektorze spada i spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości przejmie ją szybko rozwijający się sektor oprogramowania komputerowego. Silnie wypadły również transakcje w sektorze energetycznym, na czele z odnawialnymi źródłami energii, oraz medycznym, na czele z life sciences.

Liczba transakcji M&A według sektorów, w Polsce w latach 2013-2022

Atrakcyjne środowisko makro: Dlaczego warto inwestować w Polsce

Prężna i szybko rozwijająca się gospodarka

W 2021 roku PKB Polski osiągnął rekordowy poziom $674 mld, co czyni ją 21. największą gospodarką na świecie i 10. w Europie.

Polska ma gospodarkę odporną na recesję i nieprzerwanie notuje wysoki wzrost. Podczas dwóch ostatnich globalnych kryzysów rynkowych, Polska była gwiazdą w Europie. Polska nie zanotowała żadnej recesji w latach 2007-09, a w 2020 roku jej realny wzrost PKB skurczył się jedynie o 2,0%. Było to znacznie mniej niż średnie dla Unii Europejskiej i OECD, wynoszące odpowiednio minus 6,0% i minus 4,5%.

Wzrost realnego PKB w Polsce

Pomimo bycia w środku trwających napięć geopolitycznych z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gospodarka Polski była do tej pory stosunkowo stabilna. Kraj osiągnął dodatni wzrost PKB w ujęciu rocznym w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, a analitycy prognozują, że ten trend się utrzyma. 

Implikacje dla M&A w Polsce

Zazwyczaj istnieje pozytywna zależność między wzrostem PKB a aktywnością w zakresie fuzji i przejęć, a Polska nie jest tu wyjątkiem. Dzieje się tak dlatego, że właściciele firm są bardziej skłonni do angażowania się w transakcje fuzji i przejęć w celu rozszerzenia działalności, gdy są pewni przyszłego wzrostu rynku. 

Kiedy PKB jest wysoki, prawdopodobne jest również, że kraj ma silny rynek pracy, co generuje dochód rozporządzalny, który utrzymuje popyt na odpowiednim poziomie. Wreszcie, w czasie dobrej koniunktury gospodarczej, jaką obserwowaliśmy w Polsce w ostatnich dekadach, instytucje finansowe chętniej udzielają kredytów, a kredytobiorcy mają również lepszy dostęp do kapitału zagranicznego. To sprawia, że firmom łatwiej jest uzyskać finansowanie na transakcje fuzji i przejęć. 

Wpływ spowolnienia globalnego na rynek fuzji i przejęć w Polsce

Ponieważ świat spogląda w bardziej ponurą perspektywę, ważne jest, aby pamiętać, że nawet w okresie spowolnienia gospodarczego aktywność w zakresie fuzji i przejęć może być nadal widoczna. W rzeczywistości, przy odpowiednim sprawdzeniu i due diligence, można znaleźć atrakcyjne możliwości. Firmy borykające się z problemami finansowymi mogą szukać możliwości połączenia lub sprzedaży części swojej działalności w celu uzyskania bardzo potrzebnego napływu środków finansowych, podczas gdy bystrzy nabywcy mogą dokonać dobrych transakcji po niższych cenach ze względu na bardziej atrakcyjne wyceny. W takich warunkach typowe są przejęcia oportunistyczne i przejęcia pod przymusem.

W Polsce, po dekadach sukcesu gospodarczego, przez długi czas był to rynek sprzedawcy. Obecnie wydaje się, że fala się odwraca. Kupujący powstrzymywani przez wysokie wyceny wracają na rynek, podczas gdy sprzedający, którzy przyzwyczaili się do wysokich cen, łagodzą swoje oczekiwania - tworząc idealne warunki do zawierania transakcji.

Rosnąca siła robocza dostępna za ⅓ wynagrodzenia w Europie Zachodniej

Polska ma największą populację w Europie Środkowo-Wschodniej - około 38 milionów. Udział siły roboczej jest solidny i stabilny, co jest wzmocnione przez fakt, że kraj jest atrakcyjnym miejscem dla międzynarodowych studentów i pracowników. Dodatkowo, oczekuje się, że duży napływ Ukraińców zwiększy siłę roboczą Polski o 1,0%-2,25% i doda 1,5%-2,5% do populacji w wieku produkcyjnym.  

Kluczową zaletą polskiej pracy dla zagranicznych nabywców jest jej niski koszt w stosunku do większości pozostałych członków Unii Europejskiej. Według Eurostatu, w 2021 roku, godzinowy koszt pracy w Polsce wynosił 11,5 euro w porównaniu do średniej Unii Europejskiej wynoszącej 29,5 euro - to 61% zniżki.

Godzinowe koszty pracy w Polsce i UE

Polska jest jednym z najlepiej prosperujących członków Unii Europejskiej pod względem zatrudnienia. Stały wzrost gospodarczy stworzył wiele możliwości zatrudnienia, a wiodące firmy międzynarodowe przyleciały do kraju, przyciągnięte przez imponującą siłę roboczą, która dostarcza wysokiej jakości usługi po konkurencyjnych kosztach. W rezultacie stopa bezrobocia stale spada na przestrzeni lat i od 2016 roku znajduje się poniżej średniej Unii Europejskiej. 

Bezrobocie w Polsce

Implikacje dla M&A w Polsce

Silny rynek pracy z niskim bezrobociem oznacza zazwyczaj, że cała gospodarka ma się dobrze. Takie środowisko sprzyja fuzjom i przejęciom, ponieważ firmy mają zaufanie do przyszłych wyników i dlatego szukają sposobów na rozwój. Wysokie zatrudnienie zazwyczaj oznacza również wyższy dochód rozporządzalny, a więc wzrost popytu, który zachęci firmy do zwiększenia oferty i wielkości produkcji. 

Relatywnie tania pula talentów ma również potężne implikacje dla transgranicznych fuzji i przejęć. Dla nabywców z Europy Zachodniej, na przykład, inwestowanie w Polsce oznacza 60-70% "zniżki" kosztów pracy w porównaniu z ich krajem macierzystym. 

Zróżnicowana gospodarka

Polska ma szybko rozwijającą się zdywersyfikowaną gospodarkę ze zdrowym podziałem na różne podstawowe rodzaje działalności: usługi, przemysł, budownictwo i rolnictwo. 

Usługi zdominowały historię wzrostu, stanowiąc 59,4% całkowitej wartości dodanej brutto (GVA) w 2021 r. Handel; naprawa pojazdów silnikowych jest najbardziej znaczącym czynnikiem, choć spada w ostatnich latach, ponieważ nowe działania związane z technologią wchodzą na jego miejsce. Widzieliśmy znaczną dynamikę w działalności w zakresie zdrowia ludzkiego, pracy socjalnej i instytucji finansowych, jak również.     

Działalność związana z przemysłem, przede wszystkim produkcja, również stanowi dużą część WDB Polski - 25,1% w 2021 roku. W ramach produkcji przemysłowej, dziedzina motoryzacyjna jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu gospodarczego Polski. Działalność górnicza jest również stosunkowo wysoka dzięki bogatym zasobom mineralnym kraju. Wielu zagranicznych nabywców (np. Niemcy) aktywnie nabywa spółki z tego segmentu. 

Komponenty budowlane i rolnicze WDB były stosunkowo niewielkie i powoli spadały. Należy jednak zauważyć, że w segmencie budownictwa dobrze trzyma się działalność związana z nieruchomościami, wspierana przez nieruchomości mieszkaniowe.  

Wartość dodana brutto według branż w Polsce

Implikacje dla M&A w Polsce

Zróżnicowana gospodarka Polski może zaoferować dobre cele fuzji i przejęć dla kupujących w każdym sektorze. Nie jest zaskoczeniem, że większość transakcji fuzji i przejęć miała miejsce w branżach zaliczanych do usług, a w szczególności w firmach związanych z technologią. Należy jednak zauważyć, że branże związane z technologią nie były jedynymi atrakcyjnymi celami fuzji i przejęć w Polsce. Przykładowo, dobry przepływ fuzji i przejęć odnotowaliśmy również w branży produkcyjnej i nieruchomości.

Kluczowy gracz na globalnym rynku handlowym

Dzięki wysokowydajnej i dobrej jakościowo produkcji Polska odgrywa aktywną rolę w handlu międzynarodowym i jest jednym z największych partnerów handlowych w Europie. W 2020 roku łączna wartość polskiego eksportu osiągnęła $319 mld, z czego $252 mld pochodziło z eksportu towarów, a $67 mld z usług.

Polska eksport towarów i usług

Największymi odbiorcami polskich towarów są kraje Europy Zachodniej, wśród których prym wiodą Niemcy, na które przypada ponad ¼ całości eksportowanych towarów. Inne kraje europejskie, takie jak Wielka Brytania, Czechy, Francja czy Holandia, również są aktywnymi importerami polskich towarów. Polskie produkty trafiają również na rynki zamorskie, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, Chin i Turcji. 

Importerzy polskich towarów według krajów

Implikacje dla M&A w Polsce

Wysoka aktywność eksportowa oznacza zazwyczaj zdrową gospodarkę, która wspiera rozwój biznesu, a tym samym wyższe wolumeny fuzji i przejęć. Przejęcie firmy, której nabywcy mają siedzibę za granicą, jest również idealnym rozwiązaniem dla ekspansji międzynarodowej i dywersyfikacji bazy klientów. Wreszcie, kraje o wysokiej aktywności handlowej na świecie mają tendencję do przestrzegania ogólnych zasad i wymogów handlu międzynarodowego - np. jakości produktów lub warunków pracy pracowników. Może to być szczególnie cenne dla zagranicznych nabywców, którzy mają mniejszą wiedzę na temat lokalnych praw i przepisów.

Wzrost gospodarczy promowany przez organizacje międzynarodowe

Polska jest integralnym członkiem kluczowych organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska, NATO, MFW, Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu. Ta strategiczna pozycja oznacza, że Polska posiada szereg zalet, które mogą przełożyć się na wzrost aktywności w zakresie fuzji i przejęć w kraju. 

Na przykład, członkostwo w Unii Europejskiej daje dostęp do dużego i zamożnego rynku europejskiego, umożliwiając firmom prowadzenie handlu i łatwe zatrudnianie pracowników. Polska jest aktywnym członkiem globalnego handlu i atrakcyjnym miejscem dla międzynarodowych studentów i pracowników. Promuje również wspólne ramy regulacyjne i prawne z dobrze rozwiniętymi instytucjami finansowymi, które pomagają wyrównać szanse i zachęcają do transgranicznych fuzji i przejęć. 

Wreszcie, członkostwo w niektórych organizacjach (np. w Unii Europejskiej) oferuje znaczne korzystne granty i pomoc finansową. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska otrzymała z Unii Europejskiej ponad 213 mld euro na wspieranie zrównoważonego rozwoju i tworzenie nowych miejsc pracy.

Polska w organizacjach międzynarodowych

Makroczynniki, których należy być świadomym

Rosnące poziomy cenowe

Po latach niskiej inflacji, poziom cen w Polsce od drugiej połowy 2021 r. stale rośnie, osiągając 18,0% w Oct-22. Inflacja została wywołana przez wąskie gardła łańcucha dostaw z epoki kowenu oraz pobudzony stymulacją popyt, a w 1Q 2022 znacznie przyspieszyła po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 

Oczekuje się, że poziom cen osiągnie szczyt pod koniec 2022 roku i ustabilizuje się w drugiej połowie 2024 roku. Wyższe ceny wpłynęły na nastroje przedsiębiorców i konsumentów, ale ogólna sytuacja polskiej gospodarki jest dobra, co po raz kolejny dowodzi jej odporności. 

Inflacja w Polsce

Implikacje dla M&A w Polsce

Wyższa inflacja może mieć liczne implikacje dla działalności w zakresie fuzji i przejęć w Polsce. Obszary, na które zazwyczaj ma wpływ to skupienie się na realnym wzroście, wyceny spółek docelowych oraz bardziej wydłużone okresy wyłączności.

Koncentracja na realnym wzroście

W trakcie procesu due diligence, analizując kondycję finansową firmy, kupujący zwykle oceniają jej wzrost, skupiając się na przychodach. W czasach podwyższonej inflacji wiele firm będzie w stanie wykazać silny wzrost w kategoriach pieniężnych, ale nie w wolumenie, zwłaszcza w kategoriach niewrażliwych na ceny, takich jak energia, towary lub zszywki konsumenckie. Dlatego też konieczne jest dogłębne zbadanie źródeł wzrostu i zrozumienie, czy cel rośnie w ujęciu realnym.

Niższe wyceny

Większość firm boryka się z zawyżonymi kosztami operacyjnymi z powodu wyższych kosztów nakładów i energii. W połączeniu z trwającą inflacją płac i problemami z łańcuchem dostaw, może to wywierać znaczną presję na rentowność, a tym samym na wyceny. Firmy docelowe, które nie mogą przenieść wyższych kosztów na klientów, są zagrożone wystawieniem na sprzedaż z dyskontem w porównaniu z firmami, które mogą to zrobić.  

Dłuższe okresy wyłączności

Kupujący mogą wnioskować o wydłużenie okresu wyłączności, aby dać czas na przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy due diligence. Typowym obszarem, który znajduje się w centrum uwagi podczas wysokiej inflacji, jest siła cenowa firmy docelowej i ustalenia cenowe z jej dostawcami. Na przykład, czy firma zablokowała korzystne warunki cenowe u swojego dostawcy i czy ma siłę rynkową do podnoszenia cen zgodnie z inflacją.

Stopy procentowe powyżej poziomów historycznych

Niskie stopy procentowe zachęcają do wydatków biznesowych i konsumpcyjnych, co przekłada się na wzrost gospodarczy. Stopy w Polsce systematycznie spadały od 2003 roku, by po pandemii obniżyć się do 0,1% w celu ochrony gospodarki w 2020 roku.  

Trend ten zakończył się jednak w 3 kwartale 2021 roku, kiedy to wprowadzono 11 kolejnych podwyżek stóp w celu walki z inflacją i deprecjacją złotego. W efekcie stopa procentowa w Polsce wzrosła od 0,1% do 6,75% w okresie od października 2021 do września 2022.  

Chociaż działania związane z podwyżką stóp były trudne, były również skuteczne i widzimy wiele obiecujących oznak poprawy. Złoty szybko się odbudował i jest bliski poziomów sprzed wojny w stosunku do EUR i USD. Oczekuje się, że inflacja osiągnie szczyt na początku 2023 roku, a analitycy przewidują jej stabilizację w drugiej połowie 2024 roku.

Stopy procentowe w Polsce

Implikacje dla M&A w Polsce

Stabilna stopa procentowa, która jest zgodna z długoterminowym celem inflacyjnym banku centralnego, stanowi najbardziej korzystny krajobraz dla fuzji i przejęć. Typowy wpływ gwałtownych podwyżek stóp i wyższych stóp na krajobraz fuzji i przejęć ewoluuje wokół wyceny i zmiany sposobu finansowania transakcji. 

Wyższy koszt kapitału

Wyższa stopa procentowa oznacza wyższy koszt zadłużenia przy finansowaniu fuzji i przejęć. To sprawia, że transakcje finansowane długiem, takie jak wykupy lewarowane (LBO), stają się mniej atrakcyjne. Może to również spowodować, że nabywcy zaproponują alternatywne metody płatności, które wymagają mniejszej ilości gotówki do zapłaty w momencie zamknięcia transakcji. Alternatywne taktyki płatności obejmują płatności ratalne, weksle własne, wypłaty z tytułu zysków/kamieni milowych, rolowanie kapitału własnego lub płatności za pomocą innych godziwych aktywów.

Wyższy koszt kapitału może również zaważyć na wycenie, jeśli cel jest wysoko lewarowany lub ma słabe wskaźniki pokrycia. Firmy pozostaną z mniejszą ilością gotówki po spłacie odsetek, a także są narażone na większe ryzyko niespłacenia swoich zobowiązań. Dlatego też wskaźniki płynności, wypłacalności i pokrycia powinny być dokładnie zbadane podczas procesu due diligence.

Spadek finansowania kapitałowego

Kiedy stopy rosną, ceny akcji zazwyczaj spadają, ponieważ inwestorzy przenoszą swoje pieniądze do obligacji i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie. Utrudnia to firmom finansowanie przejęcia za pomocą kapitału własnego, ponieważ musiałyby sprzedać więcej akcji, aby pozyskać tę samą ilość kapitału.

W wyniku niższych cen akcji, transakcje fuzji i przejęć typu stock swap mogą stracić na popularności. Wymiana akcji ma miejsce, gdy własność akcji spółki docelowej jest wymieniana na akcje spółki przejmującej. Jest mało prawdopodobne, że podmiot przejmujący wykorzysta akcje jako środek finansowania transakcji, jeśli cena jego akcji jest notowana znacznie poniżej wartości godziwej.

Zmiana kursu walutowego

Dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu Polski, wahania wartości złotego (PLN) były stosunkowo niskie po kryzysie finansowym z 2008 roku. Trend ten został przerwany w lutym 2022 r., kiedy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, a wartość złotego spadła na kilka miesięcy. Czynniki takie jak rosnące ryzyko geopolityczne, wysoka lokalna inflacja oraz bezprecedensowe podwyżki stóp procentowych przez banki centralne odegrały znaczącą rolę w deprecjacji waluty.

W październiku 2022 r. złoty odzyskał równowagę dzięki stabilizacji rynków i serii podwyżek stóp procentowych. Choć wciąż jest jeszcze trochę miejsca na poprawę, wartość polskiego złotego jest bliska powrotu do przedwojennych poziomów względem euro. 

Kurs wymiany PLN/EUR

Implikacje dla M&A w Polsce

Stabilna waluta zazwyczaj wspiera wzrost fuzji i przejęć, ponieważ buduje zaufanie biznesu i konsumentów. Ułatwia również prognozowanie przyszłych wyników i zarządzanie ryzykiem transakcji. Deprecjacja waluty może prowadzić do większej liczby transakcji fuzji i przejęć, ale może również wpłynąć na wyniki i wyceny skorygowane o kurs walutowy.

Wzrost liczby przychodzących fuzji i przejęć

Polska jest atrakcyjnym miejscem dla transgranicznych transakcji M&A, ponieważ zagraniczni inwestorzy strategiczni i firmy private equity chcą czerpać korzyści z szybko rozwijającego się rynku i stosunkowo taniej siły roboczej. Słabszy złoty może doprowadzić do większej liczby transakcji transgranicznych, ponieważ nabywcy z zachodnich regionów mogą skutecznie nabywać lokalne firmy z dyskontem. 

Koncentracja na wynikach skorygowanych o kurs walutowy

Wiele firm-eksporterów odnotuje silny wzrost wielkości sprzedaży w okresie deprecjacji waluty, podczas gdy firmy opierające się na imporcie mogą potrzebować pomocy w przeniesieniu wzrostu kosztów na swoich konsumentów. W związku z tym, podczas badania due diligence, kupujący muszą zidentyfikować, czy zmiana wyników finansowych nie wynika z przejściowego efektu kursowego.

Wpływ na wycenę

W zależności od działalności i sytuacji finansowej spółki, deprecjacja waluty może pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na jej wycenę. Spółki, które nie są uzależnione od importu, nie mają zadłużenia zagranicznego i posiadają zagraniczne rezerwy pieniężne, prawdopodobnie będą notowane z premią.

Waluta używana do obliczania wyceny w ramach transakcji fuzji i przejęć (np. earn-outs) może również zostać zmieniona na bardziej stabilną. W takim przypadku, zarówno dla kupującego jak i sprzedającego istotne jest jasne zrozumienie, jak rozkłada się ryzyko kursowe.

Podsumowanie fuzji i przejęć w Polsce

Silna historia i zachęcające perspektywy

W ciągu ostatnich trzech dekad Polska osiągnęła stały wzrost gospodarczy, a jej stolica, Warszawa, stała się centrum biznesowym Europy Środkowej i Wschodniej. Dobrze zdywersyfikowana gospodarka Polski okazała się jedną z najszybciej rozwijających się w Europie i najbardziej odporną na globalne wiatry. Polska korzysta z solidnych ram makroekonomicznych, taniej siły roboczej, przyjaznych dla przedsiębiorstw systemów podatkowych i prawnych oraz znacznych inwestycji zagranicznych i unijnych. 

W rezultacie, aktywność w zakresie fuzji i przejęć w kraju kwitnie. Polska wielokrotnie zajmowała miejsce #1 w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wolumenu transakcji fuzji i przejęć oraz łącznej wartości transakcji.

Choć w ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwijały się branże związane z technologią, obserwowaliśmy stały wzrost liczby transakcji w różnych sektorach, na czele z oprogramowaniem, energią i innymi usługami. Zauważyliśmy również silny impuls w zakresie przejęć strategicznych i finansowych, zwłaszcza w sektorze private equity, a także zachęcający wzrost w zakresie transgranicznych transakcji fuzji i przejęć, wśród których prym wiodły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.   

Polska boryka się obecnie z licznymi problemami, w związku z czym analitycy prognozują wolniejszy wzrost gospodarczy w nadchodzących latach w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. Jednak inwestorzy pozostają optymistycznie nastawieni do Polski ze względu na jej zróżnicowaną i odporną gospodarkę i spodziewają się szybszego wzrostu niż bardziej rozwinięte kraje zachodnie. W związku z tym widzimy, że rynek fuzji i przejęć w Polsce jest nadal dynamiczny i pełen możliwości.

Dlaczego powinieneś współpracować z lokalnym doradcą ds. fuzji i przejęć w Polska

Rosnąca liczba transakcji M&A w Polsce spowodowała wzrost zapotrzebowania na doradców ds. fuzji i przejęć wśród inwestorów strategicznych i firm private equity. Doradcy ds. fuzji i przejęć zapewniają nieocenioną wiedzę i wskazówki, począwszy od znalezienia potencjalnych celów przejęcia, poprzez przeprowadzenie badania due diligence, aż po pomoc w zamknięciu transakcji. 

Chociaż obserwacja trendów na wysokim poziomie może dać dobry przegląd rynku, często nie wystarcza, aby znaleźć najlepsze dla siebie możliwości fuzji i przejęć. Współpraca z doradcą ds. fuzji i przejęć daje niezbędny wgląd, aby znaleźć najlepsze dopasowanie dla Twojej firmy. Doradca ds. fuzji i przejęć może zaoferować krytyczny wgląd w to, które branże i firmy są na fali wznoszącej i mogą być idealnym dopasowaniem dla Ciebie i Twojej organizacji. Wykorzystanie dogłębnej wiedzy doradcy może zmaksymalizować szanse na znalezienie najlepszych możliwości rozwoju firmy.

W przypadku transakcji transgranicznych, zrozumienie unikalnych kultur biznesowych i praktyk każdego kraju w celu udanego przejęcia M&A może wymagać czasu i wysiłku. Praca z polskim doradcą ds. fuzji i przejęć pomaga stronie zagranicznej zrozumieć dynamikę rynku oraz ramy prawne i regulacyjne. Pomoże również pokonać bariery językowe i kulturowe. Z ich pomocą można śmiało realizować międzynarodowe transakcje ze spokojem ducha, wiedząc, że na każdym kroku towarzyszy im doświadczony partner!

Aventis Advisors pomoże Ci poruszać się po polskim rynku fuzji i przejęć

W Aventis Advisors nasz zespół zgromadził znaczące know-how w zakresie pomocy międzynarodowym nabywcom w poruszaniu się po unikalnych zawiłościach związanych z inwestowaniem w Polsce. Dzięki naszemu doświadczeniu w łączeniu zagranicznych inwestorów z polskimi celami, możesz nam zaufać, że zajmiemy się wszystkimi Twoimi potrzebami inwestycyjnymi - od zrozumienia skomplikowanych wymogów finansowych po pokonanie różnic kulturowych!

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o M&A w Polsce. Chętnie odpowiemy na każde z Twoich pytań i znajdziemy dla Ciebie najlepsze oferty.